Viable Cities Logo

Etikett Stockholm

Klimatneutrala Stockholm 2030 är en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Här hittar du senaste nytt om Stockholms stad.

Svenska och spanska städer med ett gemensamt Development Statement: Development Declaration for the Cities Mission: Upscaling the EU Cities Mission - European cities and platforms joining hands

En gemensam röst för europeiska städer och plattformar

De fjorton svenska och spanska städerna bland 112 europeiska missionsstäder har skapat en gemensam deklaration för EUs Cities Mission – Development Declaration for the Cities Mission: Upscaling the EU Cities Mission - European cities and platforms joining hands. Syftet är att stärka och utveckla arbetet med missionen, accelerera takten i omställningsarbetet och stödja städer i deras viktiga arbete för klimatneutralitet till 2030.
Läs merEn gemensam röst för europeiska städer och plattformar

Regeringen borde följa Uppsala kommuns exempel

Mitt i en brinnande klimatkris presenterar den svenska regeringen en klimathandlingsplan som är långt ifrån det som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader – det mål som världens ledare kom överens om i Paris 2015. Sveriges regering borde göra mer för att stötta klimatomställningen i landets kommuner och stötta ledande svenska städer och kommuner.
Läs merRegeringen borde följa Uppsala kommuns exempel
The delivery of the Swedish input to a joint Development Statement at the 1st Swedish Cities Mission Forum. Photography: Malin Grönborg

Spain and Sweden joining hands to scale the EU Cities Mission

The EU Cities Mission to deliver 100 climate-neutral and smart cities by 2030 include seven Swedish cities; Gothenburg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm and Umeå. The seven Swedish Mission Cities have formed a joint Development Statement, which solidifies the Swedish cities’ support of the visions of the Spanish Mission Cities, as well as stresses the need for a common strategy on “scaling as the new normal” when working towards climate neutral and sustainable cities. The statement was presented at the 1st Swedish Cities Mission Forum in Umeå, Sweden, on May 29th 2024.
Läs merSpain and Sweden joining hands to scale the EU Cities Mission
Klimatfrukost 38

Klimatfrukost 38: “Följeforskning” – a new breed of transition research

In Sweden, several researchers have worked closely together with cities and national innovation actors to support them in steering sustainability transitions by contributing to learning from practice, increased reflexivity and helping to identify evidence about system change. This role got the name of 'följeforskare' (literal translation from Swedish is 'following' or 'companion' researcher). Together we will explore what makes "följeforskning" special in terms of benefits and challenges, why it is especially relevant in accelerating the transition to climate neutral cities, and what role it can play for both cities and national support platforms.
Läs merKlimatfrukost 38: “Följeforskning” – a new breed of transition research
Representanter från omkring 25 av de 112 missionsstäderna i Europa var närvarande på NetZeroCities Spring School.

Värme under ett kallt Stockholm Spring School 

Rummet var fullt av värme och energi under Stockholm Spring School den 24:e till 26:e april. Detta uppskattades av deltagarna, då staden inte visade upp sitt mest välkomnande väder för representanterna från städer över hela Europa. Personer från omkring 25 av de 112 missionsstäderna i Europa var närvarande på NetZeroCities Spring School, anordnad av Politecnico di Milano (Polimi) och Universidad Politécnica de Madrid (UPM), i Stockholm. Tidigare upplagor av Seasonal School har tagit plats i Spanien, Italien och Ungern.
Läs merVärme under ett kallt Stockholm Spring School 
Viable Cities Medborgarengagemang i staden

Almedalen 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans snabbar vi på omställningen till Klimatneutrala städer 2030!
Läs merAlmedalen 2023
Pierre Mesure, expert på medborgarengagemang

Medborgarengagemang

Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang. Pierre Mesure har i 5 år stöttat kommuner att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.
Läs merMedborgarengagemang

Multi level governance in practice

Patrick Child, mission manager for climate neutral and smart cities and deputy director general of DG ENV, is visiting Sweden in the context of the Swedish presidency in the European Union. Today, Viable Cities hosted a meeting where the acceleration of the mission was discussed with participants from multiple levels; European, national, local. Prominent participants from the European Commission, Swedish government agencies, the City of Stockholm, and stakeholders from different parts of society.
Läs merMulti level governance in practice
Viable Cities Klimatfrukost

Klimatfrukost 25: Leadership and capacity building for climate neutral cities 2030

The transition to become climate neutral 2030 requires that cities work in new ways. In this climate breakfast we explore how the cities of Valencia and Stockholm have handled this challenge in terms of leadership, organisation and capacity building. We also learn more about new tools such as portfolio management and the role of intermediary organisations such as citiES 2030 in Spain and Viable Cities in Sweden, for supporting this development.
Läs merKlimatfrukost 25: Leadership and capacity building for climate neutral cities 2030
Viable Cities Systemdemonstrator

Nya innovationsmetoder för komplexa samhällsutmaningar utvecklas och testas

Utvecklingen av så kallade systemdemonstratorer är ett sätt att med stor kraft och mobilisering möjliggöra systeminnovation för att möta komplexa samhällsutmaningar. Med systemdemonstratorer vill Vinnova och Viable Cities testa och demonstrera omställningen av ett system i en verklig miljö, där utrymme skapas för experiment och där områden med stor potential kan skalas upp. Sex projekt har beviljats medel för en designfas.
Läs merNya innovationsmetoder för komplexa samhällsutmaningar utvecklas och testas
Klimatfrukost generell

Klimatfrukost 23: Sju svenska städer i EUs Cities Mission – vad betyder det?

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Nu är det klart vilka svenska kommuner som nu blir en del av EUs mission om klimatneutrala städer 2030 – Cities Mission. Totalt har 100 städer runt om i Europa valts ut. Men vad betyder det för städerna som kom med? Och hur kan det bidra till klimatomställningen i alla svenska städer?
Läs merKlimatfrukost 23: Sju svenska städer i EUs Cities Mission – vad betyder det?

European Viable Cities Day 2021

Klimatkontrakt 2030 revideras varje år, och utvecklas och vässas år från år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio städer, fyra myndigheter och programmet Viable Cities. Den 8 december…

Läs merEuropean Viable Cities Day 2021

Bloggen: Stockholms stad – Från slump till struktur

Sedan i oktober arbetar 23 städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 för att tillsammans snabba på klimatomställningen. De nio städer som varit med sedan starten 2019 delar nu med sig av sina viktigaste erfarenheter i en serie blogginlägg. Denna gång handlar det om Stockholms stad, som jobbar för att implementera pilot- och demonstrationsprojekt i större skala, och ser att Klimatkontrakt 2030 stärker arbetet för ett hållbart klimatneutralt samhälle.

Läs merBloggen: Stockholms stad – Från slump till struktur

Klimatfrukost 8: Ekosystemtjänster – Ett tak, fem möjligheter

Utgångspunkten för Klimatfrukost 8 var projektet Ett tak, fem möjligheter. Projektet har undersökt hur tak – med fokus på vatten, energi, odling, rekreation respektive biologisk mångfald – kan påverka en fastighets ekonomi och vilka samhällsekonomiska vinster de kan generera. Se Klimatfrukost i efterhand och ta del av presentationerna.

Läs merKlimatfrukost 8: Ekosystemtjänster – Ett tak, fem möjligheter

Fyra projekt ska bidra till energipositiva stadsdelar i Europa

Nu är det klart vilka projekt som har beviljats medel i utlysningen Energipositiva stadsdelar, ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe. Det är Cities4PEDs, Interact, PED-ID och Trans-PED, alla med svenska parter, som nu får till uppgift att underlätta lärandet mellan städer och länder för att skapa energipositiva stadsdelar i Europa.

Läs merFyra projekt ska bidra till energipositiva stadsdelar i Europa

Möt Viable Cities i Almedalen

Kan digitalisering hjälpa växande svenska städer att ta ledartröjan i att bli klimatneutrala? Måndag 2/7 kl 16.00 – 17.00  Teaterskeppet (Lilla Matsalen), Visby hamn, Visby Digitalisering är en kraftfull möjliggörare för innovation. Sådant som artificiell intelligens, blockkedjeteknik och delningsekonomi öppnar…

Läs merMöt Viable Cities i Almedalen

Medlemsstämma 2018

Dokumentation från medlemsstämma och workshop inför utlysning 16 april 2018 – Viable Cities första medlemsstämma och workshop inför utlysning Viable Cities har haft sin första medlemsstämma den 16 april. Under stämman valdes den styrelse som hittills fungerat som interimsstyrelse för…

Läs merMedlemsstämma 2018

Sharing Cities nya hemsida

Sharing Cities är ett nationellt program för delningsekonomi i städer, som är kopplat till Viable Cities och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Genom testbäddar ska programmet utveckla och utvärdera delningstjänster och digitala lösningar Programmet verkar i Göteborg, Stockholm, Malmö…

Läs merSharing Cities nya hemsida

Viable Cities hos ElectriCITY

Olga Kordas, programchef Viable Cities, besökte på torsdagen ElectriCITY i deras lokaler i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Ett 40-tal av föreningens medlemmar och partners kom för att höra mer om Viable Cities första utlysning och vad den innebär. Det finns…

Läs merViable Cities hos ElectriCITY

Seminarium: Digitalisera för hållbarhet – så kan IT fungera som ett verktyg för hållbar utveckling!

Är digitaliseringen ett hinder på vägen eller en möjlighet för en hållbar samhällsutveckling? Hur säkerställer vi att effektivare processer också bidrar till hållbarhet? Vilka är de konkreta miljöproblem som digitaliseringen kan lösa? KTH bjuder in till en heldag om hur Sverige kan digitalisera för hållbarhet.Under dagen tar vi ett helhetsgrepp kring hur IT kan bidra till att lösa stora samhällsproblem. Vi berättar om lärdomar från vår forskning och samtalar med representanter från politik, näringsliv och myndigheter.

Läs merSeminarium: Digitalisera för hållbarhet – så kan IT fungera som ett verktyg för hållbar utveckling!

Viable Cities i Almedalen

På seminarium på Almedalsveckan lanserade det strategiska innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities sitt nya namn: ViableCities.Under hösten kommer information och grafik att uppdateras, och snart blir www.viablecities.com där du hittar allt nytt om programmet.Seminariet på Almedalen var fyllt till bredden med…

Läs merViable Cities i Almedalen