Viable Cities Logo

Medlemmar

Viable Cities medlemmar delar missionen kring klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Medlemmarna är engagerade i programmets utveckling genom medverkan i aktiviteter, i strategiska projekt och i den årliga medlemsstämman.