Viable Cities Logo

Medlemmar

Viable Cities medlemmar delar visionen om smarta hållbara städer och arbetar tillsammans för programmets mission, att uppnå klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla. Medlemmarna är engagerade i programmets utveckling genom deltagande i programmets aktiviteter, i strategiska projekt och i den årliga medlemsstämman.

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet