Viable Cities Logo

Stockholm först ut med EU:s Mission Label

Idag tilldelades Stockholms stad som en av tio europeiska städer EUs Mission Label för sitt arbete med att snabba på omställningen till en klimatneutral och hållbar stad. 

Märkningen Mission Label är en bekräftelse från EUs mission om 100 klimatneutrala städer 2030 (Cities Mission) på att stadens planer för den lokala omställningsresan är ambitiös och på rätt väg. Städer som får en Mission Label kan använda det som ett kvitto på att de har EU:s förtroende för sina planer  att uppnå klimatneutralitet, när de exempelvis vänder sig till offentliga och privata finansiärer.

– Att Stockholm är en av de tio första städerna att få EU:s godkännande är en fantastisk kvittens på att staden verkligen tillhör tätskiktet i klimatomställningen. Stockholms plan för att staden ska vara klimatpositiv 2030 visar hur staden fortsätter att gasa i klimatomställningen. Att EU nu godkänt den ger förutsättningar för att kunna gå ännu fortare framåt, bland annat genom möjligheten till ökad finansiering av de viktiga satsningar som återstår.

– Björn Hugosson, klimatchef Stockholms stad

Under EU Regions week tillkännagav idag EU-kommissionens vice-president Maros Sefcovic vilka tio städer som är de första att få Mission Label: Cluj-Napoca, Klagenfurt, Madrid, Mannheim, Sönderborg, Stockholm, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza. Han uttryckte tacksamhet för städernas fokus på mobilisering för missionen trots det osäkra världsläget. 

– Ni gör era städer, och hela EU, till en bättre plats. Och ni visar att EU kan vara en klimat neutral ekonomi till 2050. Ja, vi kan faktiskt göra det 20 år tidigare.

– Maros Sefcovic

Underlätta finansiering

Stockholms stad är en av 23 städer i Sverige och 112 städer i hela Europa som mobiliserar kring missionen om klimatneutrala städer 2030. Inspirerade av Viable Cities nationella Klimatkontrakt 2030 har EU utvecklat ett Climate City Contract (CCC). Ett Climate City Contract beskriver stadens åtaganden för klimatneutralitet, och innehåller en handlingsplan såväl som en investeringsplan. 

Europeiska kommissionen har nu granskat Stockholms stads Climate City Contract med stöd av experter från bland annat från Europeiska investeringsbanken (EIB) och Joint Research Centre (JRC). Det positiva utfallet av granskningen, som gett Stockholm en Mission Label, ska underlätta tillgången till finansieringskällor bland annat inom EU, och inte minst privata investeringar.

Växande antal pionjärstäder

Europeiska kommissionen stöttar ett växande antal städer genom NetZeroCities som är en plattform för genomförandet av den Europeiska missionen om klimatneutrala städer. Viable Cities medverkar i plattformen som en av över 30 internationella partners med expertis kring städers klimatomställning, exempelvis Climate-KIC, ICLEI och Eurocities. 

Plattformen erbjuder praktisk rådgivning och finansieringsprogram, bland annat ett pilotprogram på 32 miljoner euro kombinerat med ett program som kopplar samman två eller flera städer för att stötta snabbare lärande kring omställning. En ny utlysning för pilotstäder för omställningsinsatser med en budget på 20 miljoner euro är för närvarande öppen för ansökningar.

– Viable Cities verkar i Sverige och inom EU för att utveckla  verktyg och processer som stödjer omställningen till klimatneutrala och hållbara städer som kan göra större skillnad snabbare. Genom att  stötta  städerna att bygga förmåga till omställning tillsammans med många aktörer kan vi förverkliga de ambitiösa planerna för klimatomställningen, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Bakgrund

I april 2022 valdes 112 Europeiska städer ut, som sedan började utveckla Climate City Contracts med stöd av missionsplattformen Net Zero Cities.

Dessa städer strävar efter att bli klimatneutrala till 2030 genom att arbeta på nya innovativa tvärsektoriella sätt, genom medborgarengagemang, och att involvera näringsliv, akademi, offentlig verksamhet och civilsamhälle som kan bidra till omställningsarbetet. Städerna ska även fungera som föregångare för att göra det möjligt för många fler att ställa om snabbare. 

De tio städerna som i dag fått Mission Label

Förutom Stockholm har följande städer fått Mission Label den 12 oktober 2023: Cluj-Napoca (Rumänien), Klagenfurt (Österrike), Madrid (Spanien), Mannheim (Tyskland), Sönderborg (Danmark), Valencia (Spanien), Valladolid (Spanien), Vitoria-Gasteiz (Spanien) och Zaragoza (Spanien).

Mer läsning