Viable Cities Logo

Att kommunicera den klimatsmarta vardagen

Hur ser livet ut i den klimatsmarta vardagen? Känslomässigt engagemang är avgörande för att förändra människors beteende.

Hur ser livet ut i den klimatsmarta vardagen? Sedan 2019 utvecklar Viable Cities en metod för att förklara hur klimatneutrala städer kan upplevas. Arbetet leds av vår Chief Storyteller Per Grankvist. Bakgrunden är insikten om att känslomässigt engagemang är avgörande för att förändra människors beteende – det räcker inte med att presentera fakta i form av siffror, rapporter och staplar.

För att beskriva framtiden kombinerar metoden robust forskning om beteendepsykologi med nya rön kring hållbara livsstilar och urgammal kunskap om hur berättelser ska struktureras för att beröra sin publik. Metoden består av ett antal processer som utgår från städernas klimatmål och som resulterar i en berättelse om hur det är att leva klimatneutralt under en dag i den aktuella staden. Målet är att politiker och tjänstemän ska förstå att det är fullt möjligt att kombinera hög livskvalitet med låga utsläpp redan idag, och ge dem insikten om att deras roll handlar om att underlätta för fler att leva hållbart på olika sätt. En annan effekt är att metoden verkar skapa en ökad förståelse för hur arbetet på olika förvaltningar i en stad bidrar till klimatmålen.

Metoden betonar att berättelsen ska kännas dokumentär och inte vara en förskönad framtidsvision. Den “hjälte” vi får följa i berättelsen är alldaglig och möter funktionella och emotionella hinder, blir irriterad över saker som inte funkar och möter oväntad friktion i olika sammanhang. Det här skapar den starka emotionella igenkänning hos publiken som är avgörande för att åstadkomma förändringsvilja.

Metoden består av fem steg; 1 Välj ett tema för berättelsen, till exempel fossilfri transport; 2 Hitta något lokalt särdrag som kan bli en del av berättelsen; 3 Skapa en dag i hjältens liv; 4 Sätt ihop berättelsen, i flera lager. Berätta dels vad som händer och dels på vilket sätt det är klimatsmart; 5 Låt människor samlas kring berättelsen.

Utgångspunkten för metoden är att en klimatsmart vardag inte skiljer sig mycket från det liv vi lever i dag. Den utgår i korthet från klassisk dramaturgi med en hjälte som till slut klarar ett uppdrag. Metoden består av fem steg:

  1. Välj ett tema för berättelsen, till exempel fossilfri transport.
  2. Hitta något lokalt särdrag som kan bli en del av berättelsen.
  3. Skapa en dag i hjältens liv.
  4. Sätt ihop berättelsen, i flera lager. Berätta dels vad som händer och dels på vilket sätt det är klimatsmart.
  5. Låt människor samlas kring berättelsen.

Metodens utveckling och uppmärksamhet

Den första piloten för en sådan berättelse skapades 2020. Under 2021 vidareutvecklades metoden utifrån vad vi lärt oss och vi adderade fler processer. Under året lät vi studenter på KTH använda metoden för att gestalta framtidens campus och under hösten gjorde vi fyra nya piloter, i Umeå, Malmö och Göteborg.

Metoden får mycket uppmärksamhet internationellt. Sedan tidigare har den uppmärksammats i bland annat Bloomberg Businessweek, the Times of London och Süddeutsche Zeitung. Under 2021 gjorde BBCs samhällsprogram “The World at One” en längre intervju med vår chief Storyteller Per Grankvist. Förutom liknande intervjuer i andra medier har han har varit inbjuden att berätta om metoden i en rad olika sammanhang, bland annat som gästföreläsare på Arkitekturhögskolan i Prag och på ett finskt innovationsprogram för klimatneutrala kommuner.

Under 2022 deltog Per Grankvist när BMW foundation arrangerade en global konferens om framtidens utveckling i städer. Han har även utsetts till att ingå i deras Responsible Leaders Network, ett nätverk med drygt 1500 ledare från hela världen som uppvisat “en förmåga att inspirera andra, att föregå med gott exempel, skapa förändring och generera förändring.”

Under Stockholm +50-konferensen i juni 2022 presenterade Viable Cities Per Grankvist sina rön.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Storytelling
Carl Larssons målning “Rödluvan och vargen i skogen” är skogen omisskännligt svensk.
15 februari 2024

Genom att kombinera beteendeforskning och skönlitterära berättartekniker utvecklar vi en modell för engagerande storytelling där den första versionen ska vara färdig innan årets slut. Med jämna mellanrum skriver Per om sina reflektioner kring storytelling som verktyg, utifrån det som görs,…

Mer om metoden

Fördjupning

Läs bloggposter och djupare förklaringar av metoden på Viable Cities blogg.

I praktiken

Se den video Kristianstads kommun tagit fram där de berättar om hur det är att leva i ett klimatneutralt Kristianstad genom metoden storytelling.

Publikationer

Grankvist, P. (2023). Vad utbölingarna inte fattar: En analys av berättelser om Norrland för de som knappt varit där, för de som är födda där, för de som kan tänka sig att flytta dit och för de som påverkar utan att vara på plats.

Curtis, S. (Author), Shabb, K. (Author), & Libertson, F. (Producer). (2021). Storytelling for Sustainability.

I media

Artiklar

Läs engelska artiklar om metoden i Cities Today, den första globala tidningen som innehåller analyser, kommentarer och bästa praxis om hållbar stadsutveckling.

Artikel i tidsskriften Bloomberg CityLab om Per Grankvist och syftet med storytelling.

Artikel i Resumé, en svensk tidskrift inom medie- och kommunikationsbranschen, om hur Per får publiken att skratta för att få dem att ta in tung fakta.

Podcaster

Lyssna på avsnitt 210 av podcasten “Heja Framtiden” där Per delar med sig av sin syn på storytelling, filterbubblor och sanning.

Lyssna på avsnitt 3 “I huvudet på en storyteller” av podcasten “Martin snöar in” där Per berättar om vikten av en god story, en gedigen contentkalender, mindre kräng och en evig nyfikenhet.