Viable Cities Logo

Klimatneutrala Växjö 2030

Klimatneutrala Växjö våg 2

Växjö har under en lång tid arbetat framgångsrikt med omställningen att minska klimatpåverkan. I Klimatneutrala Växjö 2030 fördjupas det arbetet och kopplar ihop ambitionerna i hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 med strategierna i Klimatkontraktet. Växjö kommun bygger vidare på den politiska enigheten och förståelsen för att flera aktörer behöver vara delaktiga i arbetet för att framgångsrikt komma närmre klimatneutralitet. Samarbete och erfarenhetsutbyte sker med näringsliv, organisationer, invånare och andra kommuner – såväl svenska som europeiska.

Då Växjös energisystem redan är i princip klimatneutralt ligger huvudfokus för omställningen på transportsektorn, cirkulär ekonomi och återbruk, hållbart byggande och hållbar konsumtion. Spridning och erfarenhetsutbyte kommer aktivt att ske med andra kommuner, särskilt i sydostregionen, för bästa genomslag.

Projektledare: Henrik Johansson 

Total budget: 9 990 804 SEK

Sökt bidrag: 4 995 402 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Växjö kommun, Växjö kommunföretag AB, Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM), Linnéuniversitetet, Godahus

Klimatneutrala Växjö våg 1

Växjö kommun har som mål att bli klimatneutral 2030. Vägen dit blir en omställning som innebär många beslut och förändringar som måste involvera dialog med forskning, invånare och andra intressenter. I detta projekt vill Växjö kommun samverka med aktörer i samhället för att ta fram en handlingsplan och metoder för omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan. Projektet kommer att jobba med helhetsbilden för ett klimatneutralt Växjö, men också fördjupa sig i två områden: byggnation och transport.

Inom satsningen kommer digitala verktyg att skapas och testas med fokus på att förbättra insikt av befintliga utsläpp samt att tillåta planera och jämföra olika lösningar och scenario som behövs för att nå klimatneutralitet 2030. Primära målgruppen är (a) beslutsfattare; och (b) medborgare. Inom projektet kommer vi också att utveckla vidare arbetet med “tankesmedja” som ska fungera som en form av ett lokalt klimatråd som följer, stödjer och driver på det lokala klimatarbetet.

Projektledare: Henrik Johansson

Partners: Växjö kommun, Växjö kommunföretag (Växjö Energi AB, Vöfab, Växjöbostäder, Vidingehem och Videum) samt Linnéuniversitetet

Total budget: 7 038 374 SEK

Sökt bidrag: 3 519 187 SEK

Startdatum: 2019-09-01 

Slutdatum: 2021-08-31

Nyckelord: livscykelanalyser, LCAs, Agenda 2030, tankesmedja, klimatpåverkan byggnader, klimatpåverkan transporter, vätgasproduktion, digitala verktyg, klimatutsläppsdata, datamodeller

Länkar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Växjö
Klimatfrukost #36
8 maj 2024

Investeringar för klimatomställning kan skapa såväl affärsmöjligheter som en mer hållbar stad. Forskning visar att klimatinvesteringar kan generera stora vinster, både direkta ekonomiska vinster och mervinster som arbetstillfällen, renare luft och bättre hälsa. Under denna Klimatfrukost dyker vi ned i…

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Is my microphone on?
12 april 2023

Föreställningen Is my microphone on? är inspirerad av det tal klimataktivisten Greta Thunberg höll den 23 april 2019. Föreställningen är skriven för en vuxen publik och framförs av ungdomsensembler runt om i Sverige. Den skildrar ungdomars oro, rädsla och frustration,…

Klimatfrukost generell
2 mars 2022

Vi gästas denna frukost av vår programchef Olga Kordas som utvecklar tankarna kring Klimatkontrakt 2030s innersta väsen, och av Henrik Johansson från Växjö kommun samt Charlotte Brynielsson från Kalmar kommun. Båda kommuner är med i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och…