Klimatneutrala Skellefteå 2030

Det pågår en unik utveckling i Skellefteå. Det finns en stark lokal industriell utveckling och det byggs och planeras i Skellefteå som aldrig förr. Det pågår redan ett intensivt arbete för att samordna projekt och verka för en hållbar samhällsutveckling och en grön omställning. 

Genom Skellefteås deltagande i Viable Cities vill vi stärka och utveckla detta arbete vidare. Med ökat samarbete mellan kommun, energibolag, civilsamhälle, lokalt näringsliv och akademi vill vi bli bättre på att nyttja synergier, våra lokala styrkeområden och extern expertis i pågående hållbarhetsprojekt. Vårt fokus ligger på att stötta, driva och samarbeta inom konkreta projekt inom områdena hållbar byggnation, mobilitet och industri. Hållbar energi, sektorskoppling och lokal delning och cirkularitet är gemensamma teman i de flesta av våra projekt. Med denna profil ser vi att Skellefteå kan göra ett viktigt bidrag till Viable Cities och omställningen till det klimatneutrala samhället.

Projektledare: Gustaf Ulander

Total budget: 12 648 301 SEK

Sökt bidrag: 4 899 075 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Sustainable Skellefteå, Coompanion, Rise, Boliden Rönnskär,

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Skellefteå
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet