Viable Cities Logo

Viable Cities i Almedalen 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans snabbar vi på omställningen till Klimatneutrala städer 2030!

28 juni: Hur mobiliserar svenska och europeiska städer för klimatneutrala städer 2030?

I Sverige och i Europa mobiliserar städer för missionen Klimatneutrala städer 2030. Omställningen kräver nya former för flernivåstyrning och samarbeten mellan lokala, nationella och europeiska nivåer. Hur kan vi ytterligare snabba på arbetet i omställningen till klimatneutrala städer?

EUs mission att mobilisera städer för att bli klimatneutrala städer till 2030 tar fart på flera nivåer; på lokal nivå, nationell nivå och över hela Europa. Missionen är en viktig del av Europas gröna giv som syftar till att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten år 2050. I Viable Cities satsning mobiliserar 23 svenska städer och sex nationella myndigheter i samarbete med akademi, näringsliv och civilsamhälle och andra europeiska initiativ i linje med missionen. I Europa mobiliserar över 100 städer och allt fler satsningar i olika länder och i EU växer fram över hela Europa. Vad pågår i Europa, i Sverige och lokalt, och hur kan vi ytterligare snabba på omställningen till klimatneutrala städer och samtidigt skapa konkurrenskraft och ett gott liv för alla?

Datum/tid: ons 28 juni 14:00-14:45
Ämne: Klimat/miljö, Hållbarhet
Arrangör: Viable Cities
Plats: Mellangatan 7, (tält i trädgård)

 • Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordf. Lund, (S)
 • Erik von Pistholkors, biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige
 • Julio Lumbreras, Programchef CitiES2030, professor UPM i Madrid
 • Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova
 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • Carl Mikael Strauss, Enhetschef Klimatklivet, Naturvårdsverket
 • Peter Engdahl, Enhetschef Hållbar transport, Energimyndigheten
 • Anders Wijkman, Vice ordf., Viable Cities
 • Allan Larsson, F.d. ordf., Viable Cities
 • Olga Kordas, Programchef/lektor, Viable Cities/KTH
 • Erik Blohm, Förvaltningsdirektör, Örebro kommun
 • Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad

28 juni: Hur integrerar svenska och europeiska städer klimatanpassning och klimatomställning?

I Sverige och Europa mobiliserar många utifrån mission klimatneutrala städer 2030 och mission om klimatanpassning. FNs klimatpanel m fl pekar på behovet att integrera klimatomställning och klimatanpassning. Hur kan vi i praktiken arbeta mer integrerat med klimatomställning och klimatanpassning?

Inom Viable Cities mobiliserar 23 svenska städer och sex nationella myndigheter i samarbete med akademi, näringsliv och samhälle och andra europeiska initiativ i linje med missionen Klimatneutrala städer 2030. EUs mission om klimatneutrala städer 2030 tar samtidigt fart på flera nivåer; på lokal nivå, nationell nivå och över hela Europa. En närliggande mission mobiliserar för klimatanpassning och involverar en stor mängd städer och regioner. FNs klimatpanel, Sveriges expertråd för klimatanpassning m fl pekar på behovet att integrera klimatomställning och klimatanpassning för större effekt i de insatser som görs. Hur kan vi i praktiken integrera arbetet med klimatomställning och klimatanpassning? Vad görs idag, och hur kan vi ytterligare snabba på arbetet i omställningen till klimatneutrala städer och samtidigt anpassa samhället till ett förändrat klimat och skapa konkurrenskraft och ett gott liv för alla?

Datum/tid: ons 28 juni, 15:00-15:45
Ämne: Hållbarhet, Klimat/miljö
Arrangör: Viable Cities
Plats: Mellangatan 7, (tält i trädgård)

 • Christian Orsing, Kommunstyrelsens ordf. Helsingborg, (M)
 • Johan Krogh, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen Nacka, (C)
 • Erik von Pistholkors, biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige
 • Julio Lumbreras, Programchef/prof., CitiES2030/UPM
 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • John Tumpane, Avdelningschef miljö, Formas
 • Lars Friberg, Klimatstrateg, Vinnova
 • Nanna Wikholm, Enhetschef samhällsplanering, Naturvårdsverket
 • Marie Claesson, Enheten hållbar transport, Energimyndigheten
 • Anders Wijkman, vice ordf./ordf., Viable Cities/Climate-KIC
 • Olga Kordas, Programchef/lektor, Viable Cities/KTH

29 juni: Dag om hållbart byggande

Viable Cities är samarbetspartner för en dag om hållbart byggande på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Under dagen finns sessioner på en rad olika spännande teman. Läs mer på Sustainable Innovations hemsida eller i det officiella programmet för Almedalen.

Datum/tid: tors 29 juni (flera sessioner)
Ämne: Hållbarhet, Byggande
Arrangör: Sustainable Innovation, Viable Cities är samarbetspartner
Plats: fartyg, Teaterskeppet, “Stora matsalen”

29 juni: Hur samverkar Sveriges klimatinitiativ och klimatkontrakt för att nå klimatmålen?

Hur samverkar klimatkontrakt och klimatinitiativ över Sverige för att så snabbt och effektivt som möjligt nå klimatmålen tillsammans? Det kokar av engagemang för klimatfrågan bland Sveriges företagare och kommuner, hur nyttjar vi bättre styrkan i den samlade mängden initiativ?

Det kokar av engagemang för klimatfrågan bland Sveriges företagare och kommuner. I dagsläget räknar vi till 23 kommuner som tecknat klimatkontakt med Viable Cities, med målet klimatneutralitet till 2030. Minst lika många lokala/regionala klimatinitiativ engagerar brett regioner, städer, akademi, privata/ offentliga beställare och leverantörer i lokala/regionala testbäddar. Med en gemensam målbild kring klimatneutralitet finns en bra grund för samverkan. När klimatinitiativ och klimatkontrakt kompletterar varandra har vi en större chans att snabbare uppnå de gemensamma klimatmålen. Delta i en dialog kring hur vi ännu bättre nyttjar styrkan i den samlade mängden klimatinitaitiv och klimatkontrakt. Få med dig konkreta verktyg om hur din region, kommun eller stad kan komma med i samverkan och växla upp ert klimatarbete.

Datum/tid: tors 29 juni 16:30-17:15
Ämne: Hållbarhet, Byggande
Arrangör: Sustainable Innovation, Viable Cities är samarbetsparnter
Plats: fartyg, Teaterskeppet, “Stora matsalen”

 • Olga Kordas, programchef, Viable Cities
 • Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg, Malmö stad / LFM30
 • Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef ekologisk hållbarhet, Framtiden AB / Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande
 • Andreas Huss, koordinator, HS30
 • Megha Huber, hållbarhetschef, Järfälla kommun / Klimatarena Stockholm
 • Tomas Nord, processledare, Östergötland bygger klimatneutralt
 • Åsa Lindell, nationell projektledare klimatomställning, Byggföretagen / Nationella färdplanen