Viable Cities Logo

Etikett Kristianstad

Klimatneutrala Kristianstad 2030 är en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Här hittar du senaste nytt om Kristianstads kommun.

Klimatfrukost #36

Klimatfrukost 37: Klimatinvesteringar och klimatinvesteringsplaner

Investeringar för klimatomställning kan skapa såväl affärsmöjligheter som en mer hållbar stad. Forskning visar att klimatinvesteringar kan generera stora vinster, både direkta ekonomiska vinster och mervinster som arbetstillfällen, renare luft och bättre hälsa. Under denna Klimatfrukost dyker vi ned i vad det innebär att göra klimatinvesteringar och hur klimatinvesteringsplaner tar form.
Läs merKlimatfrukost 37: Klimatinvesteringar och klimatinvesteringsplaner

Klimatfrukost 31: Naturbaserade kolsänkor för klimatneutrala städer

Negativa utsläpp, det vill säga infångande av koldioxid, har lyfts upp av FN:s klimatpanel IPCC som nödvändigt för att vi ska kunna nå klimatmålen. En naturbaserad kolsänka – såsom växtlighet eller vattensamlingar – är en funktion där koldioxid tas upp ur luften genom en naturlig process och sedan lagras under en tid, från ett decennium till tusentals år. Kunskap om kolinlagring i skog och mark har stor potential att hjälpa kommuner att minska sin klimatpåverkan, och bidrar på så sätt till att vi når missionen om klimatneutrala städer 2030.
Läs merKlimatfrukost 31: Naturbaserade kolsänkor för klimatneutrala städer

Klimatneutrala Kristianstad – platsbesök

I veckan har Viable Cities programledning träffat kommunstyrelsens arbetsutskott, chefer och kollegor i Kristianstads kommun och flera andra aktörer i och utanför kommunen för att tillsammans blicka framåt. Hur ser ett klimatneutralt Kristianstad 2030 ut? Hur kommer vi dit? Inom vilka områden behöver arbetet vässas? Vilka behöver mobiliseras för att vi ska kunna komma fortare fram?
Läs merKlimatneutrala Kristianstad – platsbesök

Klimatfrukost 18: Lika barn leka bäst – nordisk samverkan för accelererat klimatarbete

Under två år har Viable Cities genom projektet Nordic Transition Partnership stöttat nordisk samverkan mellan små och medelstora städer för att påskynda klimatarbetet med ett speciellt fokus på cirkulär ekonomi. I denna Klimatfrukost gästades vi av Ulrika Holmgren från Smart Innovation Norway som leder projektet, samt Pelle Hallberg från Gästrike återvinnare i Gävle och Elisabet Farner från Kristianstads kommun med lång erfarenhet av nordisk samverkan som delar med sig av utmaningar och framgångsfaktorer.
Läs merKlimatfrukost 18: Lika barn leka bäst – nordisk samverkan för accelererat klimatarbete