Viable Cities Logo

Klimatneutrala Borås 2030

Borås lokala koldioxidbudget fastslår att både kommunkoncernens och boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp ska minska med 16% varje år. Klimatneutrala Borås 2030 syftar till att realisera de kraftiga utsläppsminskningar som krävs och samtidigt skapa en rättvis och inkluderande omställning. För att åstadkomma ett klimatneutralt Borås till 2030 har projektet utformats efter fyra fokusområden: Klokt Klimatledarskap, Smart Samskapande, Modig Mobilitet och Bestående Byggnation.

Inom satsningen kommer det tvärsektoriella innovationsteamet arbeta med att stärka beslutsfattare i sitt klimatledarskap och tillsammans med de som bor och verkar i Borås hitta nya former för samskapande. Innovationsteamet ansvarar för att hitta synergier och initiera nya projekt för att minska Borås klimatpåverkan. Samtliga åtgärder och projekt tillgängliggörs i en digital projektportfölj. Innovationsteamet tar fram ett årligt klimatkontrakt och en klimatinvesteringsplan i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten.

Projektledare: Peter Krahl Rydberg

Total budget: 9 908 590 SEK

Sökt bidrag: 4 932 500 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Borås stad, Navet Science center, Borås Energi och Miljö AB, Science ark Borås, Fristadbostäder AB

Länkar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Borås
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…