Viable Cities Logo

European Viable Cities Day december 2018

IMG_4774-1.jpg

I samarbete med Europeiska kommissionens representation i Sverige arrangerade Viable Cities European Viable Cities Day den 11 december i anslutning till nobeldagen. Temat var Research and innovation for Carbon Neutral Cities.

Rundabordssamtal genomfördes med Jean-Eric Pacquet, generaldirektör för Europeiska kommissionens direktorat för forskning och innovation samt med Antonio Vicente som är stabschef hos kommissionär Carlos Moedas med ansvar för forskning och innovation. I programmet deltog bl a Darja Isaksson, generaldirektör för innovationsmyndigheten Vinnova, samt företrädare för fyra av Viable Cities medlemsstäder som ligger i framkant vad gäller innovation och klimatomställning: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

I samband med eventet diskuterades Viable Cities nya utlysning med sikte på missionen Klimatneutrala städer 2030. Vid eventet konstaterades att denna kan tjäna som inspiration för den ansats kring ‘Mission oriented research and innovation’ som just nu diskuteras som en del i kommande EU-program för forskning och innovation, Horisont Europa.