Viable Cities Logo

Etikett Karlstad

Klimatneutrala Karlstad 2030 är en del av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Här hittar du senaste nytt om Karlstads kommun.

Viable Cities Medborgarengagemang i staden

Almedalen 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans snabbar vi på omställningen till Klimatneutrala städer 2030!
Läs merAlmedalen 2023

Innovationer i Borlänge, Skellefteå och Karlstad ska bidra till tillgänglighet i hela Sverige

I Borlänge, Skellefteå och Karlstad utvecklas nu nya mobilitetslösningar med sikte på bättre tillgänglighet mellan stad och land i hela Sverige. De nya projekten främjar beteendeförändringar som kan bidra till klimatsmarta och hållbara transport- och mobilitetsmönster för människor och varor mellan stad och land, i tätortsnära landsbygd. 
Läs merInnovationer i Borlänge, Skellefteå och Karlstad ska bidra till tillgänglighet i hela Sverige

Klimatfrukost 21: Från EU till Karlstad – cirkulär ekonomi för klimatneutrala städer

Naturen är ett bra exempel på ett cirkulärt system, ingenting blir skräp som måste tas om hand, allt återskapas till något nytt. För att hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader behöver vi hitta cirkulära system för de resurser vi använder oss av. Under Klimatfrukost 21 gick vi från breda penseldrag i EU och till lokala initiativ i Karlstad. Hur kan den cirkulära ekonomin i högre grad bidra till klimatomställningen?
Läs merKlimatfrukost 21: Från EU till Karlstad – cirkulär ekonomi för klimatneutrala städer

Svenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa

23 städer och fem myndigheter jobbar nu med Klimatkontrakt 2030 som ett verktyg för att nå missionen – klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Under European Viable Cities Day 2021 manifesterades arbetet med en signeringsceremoni. Europeiska gäster och representanter från alla 23 städer och fem myndigheter delade med sig av hur vi tillsammans kan påskynda klimatomställningen.
Läs merSvenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa