Viable Cities Logo

Klimatneutrala Mariestad 2030

Mariestads kommun har de senaste åren tagit flera betydande steg för klimatomställning. Redan 2015 beslutade kommunen med politisk samstämmighet och i samarbete med lokal industri att nå Parisavtalets mål och Agenda 2030. 

En innovativ och unik process följde med konceptet ElectriVillage och dess utvecklingsarbete inom fossilfri vätgas driver nu vårt förslag till Klimatneutrala Mariestad 2030, med lansering vid COP26. Att involvera medborgarna är avgörande för Mariestad och Klimatneutrala Mariestad utvecklas i samarbete med lokala aktörer. För en medborgardriven klimatkontraktsprocess ser vi en kombination av samskapande processer. 

Vi kommer att använda metodiker för att involvera medborgare genom att vi särskilt rekryterar underrepresenterade grupper och genom normkritiska perspektiv på design. Projektet kommer även ta fram delningsplattformar och säkra uppföljning i förhållande till projektklimatmål, genom ett urval av klimatuppföljningsverktyg och med en väl sammansatt projektportfölj.

Projektledare: Maria Gustavsson

Total budget: 9 997 000 SEK

Sökt bidrag: 5 000 000 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Mariestads kommun, SWECO, Linköpings universitet, Biosfäromr. Vänerskärgården, Toyota, We don’t have time, LRF Mariestad, Högskolan i Skövde

Länkar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Mariestad
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…