Viable Cities Logo

Klimatneutrala Karlstad 2030

Karlstad kommun har målet att vara fossilfri och klimatsmart och är en av få kommuner som inkluderar både geografiska och konsumtionsbaserade utsläpp i denna ambition. Klimatarbetet måste genomsyra hela kommunen och det ska vara lätt för invånare och företag att göra klimatsmarta val. 

Satsningen bygger vidare på ett ambitiöst miljöarbete i framkant och växlar upp detta arbete samt förstärker Karlstad som förebild i regionen, Sverige och internationellt. Utmaningsområdena hållbar mobilitet och cirkulär konsumtion är i fokus och täcker insatser inom 1) styrning och finansiering, 2) samordning och samskapande, 3) innovation och tjänsteutveckling, 4) beteende och kommunikation. 

Satsningen samlar en bred aktörskonstellation med tydliga ansvarsroller. Klimatneutrala Karlstad 2030 syftar bla till att nå effektmålet att utsläppen av växthusgaser i Karlstad år 2025 ka understiga 1,7 ton/person och år och vända klimatutmaningen till möjlighet för ett bättre liv för alla.

Projektledare: Charlotte Wedberg

Total budget: 10 000 000 SEK

Sökt bidrag: 5 000 000 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30 

Partners: Karlstads kommun, Karlstad innovation park, Region Värmland, Karlstad universitet, Centrum Karlstad, Naturskyddsföreningen i Värmland, Fastighetsägarna, Agenda 2030 Protokoll, Nätverket Värmlands idéburna

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Karlstad
Fyra meter höga staplar på Stora torget i Karlstad, som illustrerar Karlstadbornas klimatpåverkan. Foto: Karlstad kommun.
13 maj 2024

Staplar dyker upp runt om i Karlstad – på bänkar, vid trappor och inte minst på Stora torget, där de är fyra meter höga! Staplarna representerar Karlstadbornas klimatutsläpp inom områdena konsumtion, transporter, livsmedel och energi. Staplarna kommer att återkomma varje…

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Viable Cities Medborgarengagemang i staden
3 juli 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans…