Viable Cities Logo

Etikett Medborgarengagemang och involvering

Hur skapar vi meningsfull dialog i en polariserad tid?

När tjänstepersonen vid den statliga myndigheten öppnade frågestunden blev stämningen aggressiv och fientlig. Han hade precis modererat ett panelsamtal mellan representanter från politiska partier på temat normförskjutningar och rasism. Personer i publiken slungade anklagelser om partiskhet och smygaktivism mot samtalsledaren. Han tog sats och svarade: Jag har inte tagit parti, jag levererar bara fakta!
Läs merHur skapar vi meningsfull dialog i en polariserad tid?
Pierre Mesure, expert på medborgarengagemang

Medborgarengagemang

Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang. Pierre Mesure har i 5 år stöttat kommuner att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.
Läs merMedborgarengagemang

Utvecklande dialog om klimatomställning i Götepod

I samtliga 23 städer som ingår i Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030 pågår ett intensivt arbete med medborgarengagemang där man experimenterar med olika former.I Göteborg finns sedan över ett år tillbaka Götepod, där stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. I avsnitt 18 gästades han av Karin Bjerner, utvecklingsledare på Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad och Viable Cities lärandestrateg Lena Holmberg.
Läs merUtvecklande dialog om klimatomställning i Götepod

Klimatfrukost 22: Event som motor i klimatomställningen

Evenemang utgör en växande miljardindustri och en viktig komponent i många städers ekonomi och profilering. Samtidigt är de ett allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.
Läs merKlimatfrukost 22: Event som motor i klimatomställningen

Minimöte i Borlänge gav stor utdelning 

Gävle, Borlänge och Eskilstuna är tre av de “nyare” kommunerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030. I veckan träffades projektledarna från de tre på Palladium i Borlänge för gemensamt lärande.
– Det finns ett stort värde i att utveckla befintliga och hitta nya samarbetsformer mellan städerna när klimatarbetet accelereras, säger Evelina Loberg, projektledare i Gävle kommun.

Läs merMinimöte i Borlänge gav stor utdelning 

Transition Lab Forum 8: Klimatmobilisering på alla nivåer

Under Transition Lab Forum 8 fick vi ta del av erfarenheter från Skellefteå som en del i omställningen i norra Sverige, och vi utforskade några nyckelfrågor i omställningsprocessen och Klimatkontrakt 2030 – flernivåstyrning, hållbart byggande, affärsstrategier för hållbarhet och medborgarengagemang. Kraften i omställningen i norr är ett gyllene tillfälle att nyttja för att snabba på klimatomställningen i hela Sverige och i omvärlden.

Läs merTransition Lab Forum 8: Klimatmobilisering på alla nivåer

Klimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

I arbetet med Klimatkontrakt 2030 har Viable Cities identifierat fyra områden som strategiskt viktiga för klimatomställningen i städer. I våras fick Ramboll i uppdrag att tillsammans med oss utveckla en strategi för ett av dessa områden, det handlar om hur digitalisering och digitala verktyg kan stötta omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.
Läs merKlimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

Klimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

I våras fick Anthesis i uppdrag av Viable Cities att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhället kan engageras som medskapare i stadens framtid. Genom bland annat workshops och intervjuer har Anthesis, tillsammans med sina samarbetspartners Actinate och Sustainable 3.0, samlat in information som analyseras och nu resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt.
Läs merKlimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

Knytkalas i mellanrummens arkitektur

Under arbetet med Klimatkontrakt 2030 har flera strategiska utvecklingsområden identifierats, områden som behöver förstärkas för att snabba på klimatomställningen. Ett av dem är medborgarengagemang. I våras fick Anthesis i uppdrag att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhälle kan engageras som medskapare i stadens framtid. På vår blogg reflekterar Agneta Persson, Anthesis, om vad de kommit fram till.
Det är också temat för Klimatfrukost 6 okt.

Läs merKnytkalas i mellanrummens arkitektur

Ramboll och Anthesis får uppdrag för Viable Cities

Vårt sökande efter samarbetspartners för utvecklingen av två strategiska projekt gav mycket god utdelning – vi fick in över 30 högklassiga anbud. Nu är det klart vilka som får uppdragen att utveckla två parallella strategier för omställning till klimatneutrala städer. Ramboll kommer att leda arbetet med strategin för digitalisering och digitala verktyg och Anthesis ska driva strategin för medborgarengagemang.

Läs merRamboll och Anthesis får uppdrag för Viable Cities

Klimatfrukost 9: Medborgarengagemang i Hammarby sjöstad

För att snabba på klimatomställningen behöver alla i samhället engageras. Projektet Hammarby Sjöstad 2.0 i Stockholm är ett medborgarinitiativ för att minska klimatavtrycket i stadsdelen. I projektet samarbetar 55 bostadsrättsföreningar med 12 500 boende, företag, forskare och Stockholms stad för att bli klimatneutrala år 2030. Klimatfrukost 9 gästades av Jörgen Lööf, ElectriCITY Innovation, och Charlie Gullström, Sweco/RISE.

Läs merKlimatfrukost 9: Medborgarengagemang i Hammarby sjöstad

Smarta Städer 2017

Smart Sustainable Cities deltar på konferensen Smarta Städer 2017, 22-23 november på Kistamässan. Smarta städer består av en två-dagars konferens med samma namn, som arrangeras i samarbete mellan EasyFaris och Geoforum Sverige, och av en vibrerande utställning med fokus på den smarta staden…

Läs merSmarta Städer 2017

Smarta Städer 2017

Smart Sustainable Cities deltar på konferensen Smarta Städer 2017, 22-23 november på Kistamässan. Smarta städer består av en två-dagars konferens med samma namn, som arrangeras i samarbete mellan EasyFaris och Geoforum Sverige, och av en vibrerande utställning med fokus på den smarta staden…

Läs merSmarta Städer 2017