Viable Cities Logo

Klimatneutrala Enköping 2030

Klimatneutrala Enköping våg 2

Satsningen syftar till att Enköping ska vara klimatneutralt 2030, med ett gott liv för alla kommunens medborgare. Detta kräver ett gemensamt arbete mellan kommun, medborgare, företag och organisationer. Arbetet kräver långsiktighet, nytänkande och delaktighet. Enköping fortsätter här det arbete som inleddes i sin första fas 2019-2021. Då upprättade kommunen ett Klimatkontrakt som specificerar mål och insatser för klimatomställningen, som det fortsätta projektet är en motor för att genomföra. 

Satsningen har fem arbetspaket. Det första är en ledningsfunktion. De tre följande behandlar olika aspekter av samhället: byggd miljö, energi och samverkan mellan grupper. Här ingår också frågor om transporter och digitalisering. Det femte, Enköpingsmodellen, handlar om att tillgängliggöra arbetssättet för andra mindre kommuner. Varje arbetspaket är uppdelat i ett antal delprojekt med olika karaktär och omfattning, valda för att svara mot Enköpings specifika behov och villkor i klimatomställningen.

Projektledare: Anna Nilsson

Total budget: 9 950 000 SEK

Sökt bidrag: 4 750 000 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Enköpings kommun, Europan, STUNS, Rise, Energikontoret i Mälardalen, ElectriCity, AFRY, Andersson Company AB, Mediehuset UNT, ENA-energi, Enköpings Hyresbostäder EHB

Klimatneutrala Enköping våg 1

Enköping transformeras allt snabbare från förvaltande till en utvecklande kommun. För att påskynda processen beslutade kommunstyrelsen 2016 att området Myran, 72 ha med sitt höga etableringsvärde, skall få en helt ny profil som entré till staden. Stadsutveckling av idag måste dock ha mål att vara klimatneutral och motståndskraftig mot de förväntade klimatförändringarna. 

Som en katalysator i den riktningen deltar Enköping därför under 2019 i den internationella arkitekttävlingen Europan, där unga arkitekter skall ta fram förslag på hur Myran och Enköping snabbare skall utvecklas mot klimatneutraltneutralitet. Det vinnande förslaget presenteras i december 2019 kommer inlkuderas i projektplanen (ANT) En plan där en IoT-plattform gör det möjligt att samla/dela ny data från byggnader och miljö, och därmed skapa förbättrad beslutsgrund, skalbara innovationer och nya tjänster. För att pröva dialogeffekter och förankringsmönster hos medborgarna genomförs grupperade kvalitativa digitala piloter.

Projektledare: Thomas Adlercreutz, Enköpings kommun

Partners: Enköpings kommun, RISE – Research Institutes of Sweden, Europan Sweden, ÅF Infrastructure AB och ICA Maxi

Total budget: 8 160 600 SEK

Sökt bidrag: 4 099 000 SEK

Startdatum: 2019-09-01 

Slutdatum: 2021-08-31

Nyckelord: Enköping, Myran, transformation, medborgardialog, klimatneutralitet

Länkar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Enköping
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

9 december 2021

Klimatkontrakt 2030 revideras varje år, och utvecklas och vässas år från år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio […]