Viable Cities Logo

Klimatfrukost 29: Hållbar samhällsbyggnad

Sweco har på uppdrag av Vinnova undersökt centrala aktörer och miljöer inom innovation för hållbar samhällsbyggnad. I intervjuer och fokusgrupper med kommuner, samverkansplattformar och näringslivsaktörer belystes aktörernas erfarenheter av framgångsfaktorer och systemutmaningar. Resultatet kommer att utgöra ett strategiskt underlag för Vinnovas fortsatta arbete med att stödja innovation som bidrar till hållbar samhällsbyggnad. På denna klimatfrukost presenteras delar av resultaten tillsammans med reflektioner.  

  • Kommunernas roll och potential för systempåverkan
  • Exempel på förmågor som främjar innovation inom samhällsbyggnad
  • Gemensamma systemutmaningar

Gäster är:

  • Petra Bäckman, Sweco
  • Thomas Bergendorff, Vinnova
  • Erica Eneqvist , Stockholm stad
https://www.youtube.com/watch?v=blIbfKwjZw8