Viable Cities Logo

Nya innovationsmetoder för komplexa samhällsutmaningar utvecklas och testas

För att klara omställningen till ett hållbart samhälle och möta de utmaningar vi står inför krävs genomgripande förändringar med hjälp av ny kunskap och innovation. Hela samhället behöver kraftsamla och ställa om för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. För det behövs systeminnovation och nya innovationsmetoder som accelererar omställningen.

– Vi behöver gemensamt accelerera innovation som svarar mot vår tids stora utmaningar. För att det ska vara möjligt måste innovationssystemet utvecklas, vilket är en huvuduppgift för Vinnova att bidra till. Det krävs en tydligare riktning och tillräckligt ambitiösa och långsiktiga satsningar i samverkan med näringslivet.

Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova

Steg för steg har insikten kommit att vi behöver adressera komplexa samhällsutmaningar och bedriva innovationsarbete på nya sätt för att ställa om samhället, exempelvis för att skapa klimatneutrala städer och samhällen. För att lyckas med omställningen behövs systeminnovation och förändring i flera dimensioner samtidigt; policy och regelverk, teknik, affärsmodeller, investeringar, beteende och infrastruktur.

Utvecklingen av så kallade systemdemonstratorer är ett sätt att med stor kraft och mobilisering möjliggöra systeminnovation för att möta komplexa samhällsutmaningar. Med systemdemonstratorer vill vi testa och demonstrera omställningen av ett system i en verklig miljö, där utrymme skapas för experiment och där områden med stor potential kan skalas upp. Konceptuell utveckling har pågått under ett par års tid och nu genomför Vinnova flera satsningar för att experimentera med systemdemonstratorer.

– Som ett initiativ för att komma vidare i utvecklingen har Vinnova tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities valt att prototypa systemdemonstratorer med inriktning på omställning till klimatneutrala städer 2030, med utgångspunkt i kommunernas och medborgarnas behov.

Andreas Netz, enhetschef och utvecklingsledare av Vinnovas arbete med systemdemonstratorer

– Kommunerna och deras partners i Viable Cities samverkar för att snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Tillsammans startar vi nu arbetet med att ta fram en ny insatsform med fokus på implementering och uppskalning. Systemdemonstratorer ska utvecklas som ett kraftfullt verktyg för omställningen, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities.

Systemdemonstratorer ska ses som en bland många insatsformer som behövs för att främja systeminnovation. Konceptutvecklingen av systemdemonstratorer bygger vidare på en rad närliggande initiativ som vuxit fram under senare år. Exempel är Deep Demonstrators for Clean and Healthy Cities (Climate-KIC), Creative Councils (Nesta) och Klimatneutrala städer 2030 (Viable Cities).

Bakgrunden till och utformningen av Vinnova och Viable Cities gemensamma hittar ni i ett whitepaper/PDF som finns på denna länk.

Sex projekt har beviljats medel för en designfas för systemdemonstratorer. Dessa projekt drivs av kommunerna Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm tillsammans med Järfälla och Nacka, Uppsala tillsammans med Linköping och Umeå samt Umeå.

Här kan du läsa mer om ovanstående projekt: Systemdemonstratorer för snabbare klimatomställning i städer | Vinnova