Viable Cities Logo

Klimatneutrala Kalmar 2030

Kalmar är en av Sveriges snabbaste växande residensstäder – och också en utpräglad landsbygdskommun. Det är en kombination som ger utmaningar men även möjligheter att växa hållbart. Det finns en stark politisk vilja, med tydliga mål för omställningen och kommunen har mycket att bidra med. Ansökan beskriver ett nytt och tydligt ramverk för vårt lokala klimatarbete som kan skapa förutsättningar för klimatneutralitet 2030. 

En tydlig vision, mål och utmaningar gör det möjligt att mobilisera medborgare och en bredd av aktörer som kan bidra till konkreta insatser inom följande områden: Energiförsörjning; Mobilitet; Cirkulärt samhälle; Bygg & bo; Globalt avtryck; Blå och gröna strukturer samt kompensation. Arbetet inom respektive område fokuseras på att: Identifiera aktörer, utmaningar och gemensamma mål; Identifiera insatser/innovationer; Säkerställa samverkan, organisation och finansiering; Testa och skala upp konkreta insatser; Dela erfarenheter och vända trender för en klimatneutral framtid.

Projektledare: Charlotte G Brynielsson

Total budget: 9 452 825 SEK

Sökt bidrag: 4 727 912 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Kalmar kommun, Linnéuniversitet, Föreningen GodaHus, Rise, Energikontoret Sydost, IUC Kalmar län

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Kalmar
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Is my microphone on?
12 april 2023

Föreställningen Is my microphone on? är inspirerad av det tal klimataktivisten Greta Thunberg höll den 23 april 2019. Föreställningen är skriven för en vuxen publik och framförs av ungdomsensembler runt om i Sverige. Den skildrar ungdomars oro, rädsla och frustration,…

Klimatfrukost generell
2 mars 2022

Vi gästas denna frukost av vår programchef Olga Kordas som utvecklar tankarna kring Klimatkontrakt 2030s innersta väsen, och av Henrik Johansson från Växjö kommun samt Charlotte Brynielsson från Kalmar kommun. Båda kommuner är med i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och…

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet