Viable Cities Logo

Klimatneutrala Kalmar 2030

Kalmar är en av Sveriges snabbaste växande residensstäder – och också en utpräglad landsbygdskommun. Det är en kombination som ger utmaningar men även möjligheter att växa hållbart. Det finns en stark politisk vilja, med tydliga mål för omställningen och kommunen har mycket att bidra med. Ansökan beskriver ett nytt och tydligt ramverk för vårt lokala klimatarbete som kan skapa förutsättningar för klimatneutralitet 2030. 

En tydlig vision, mål och utmaningar gör det möjligt att mobilisera medborgare och en bredd av aktörer som kan bidra till konkreta insatser inom följande områden: Energiförsörjning; Mobilitet; Cirkulärt samhälle; Bygg & bo; Globalt avtryck; Blå och gröna strukturer samt kompensation. Arbetet inom respektive område fokuseras på att: Identifiera aktörer, utmaningar och gemensamma mål; Identifiera insatser/innovationer; Säkerställa samverkan, organisation och finansiering; Testa och skala upp konkreta insatser; Dela erfarenheter och vända trender för en klimatneutral framtid.

Projektledare: Charlotte G Brynielsson

Total budget: 9 452 825 SEK

Sökt bidrag: 4 727 912 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Kalmar kommun, Linnéuniversitet, Föreningen GodaHus, Rise, Energikontoret Sydost, IUC Kalmar län

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Kalmar
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…