Viable Cities Logo

Klimatneutrala Örebro 2030

Klimatneutrala Örebro 2030 ska skapa en plattform för samverkan som leder till strukturella och kulturella systeminnovationer för klimatomställning, i såväl nya som befintliga stadsdelar. Örebros styrkor kring koldioxidbudget med tre perspektiv, systemtänk för energigemenskaper, medborgardialoger och digitalisering utgör viktiga grundpelare för att nå målen. 

För att växla upp arbetet med bl.a. konsumtionsutsläpp, mobilitetsåtgärder och byggandets klimatpåverkan är det viktigt att hitta samarbetsformer, verktyg och processer som kan fånga in och realisera de innovationer och befintliga initiativ som är nödvändiga. 

Konsortiet består av kommun, akademi, privat och ideell sektor som tillsammans kan skapa dessa förutsättningar. Kommunens nya styrmodell utifrån Agenda 2030 tillsammans med finansiella erfarenheter, politiska ambitioner för att skapa ett klimatkontrakt och befintliga nätverk inom staden gör att beslutade projektmedel kan genomföras med framgångsrikt resultat.

Projektledare: Lisa Falkenström

Total budget: 9 848 589 SEK

Varav sökt bidrag: 4 924 294 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Örebro kommun, ÖBO, Örebro universitet, E.ON, Örebro Föreningsråd

Länkar

Relaterade satsningar

  • Avslutade
  • Pågående

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Örebro
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Klimatfrukost 32: Att driva konkurrenskraft genom klimatomställningen
25 oktober 2023

Konkurrenskraftiga företag i klimatneutrala städer – hur accelererar vi samverkan kommun-näringsliv? Företagens roll i klimatomställningen har kommit allt högre upp på agendan i Sverige och internationellt. Viable Cities satsar därför under 2023 på initiativet Klimatkonkurrenskraft för att accelerera samverkan kommun-näringsliv…

Klimatneutrala Örebro
4 september 2023

Halverad elförbrukning, fjärrvärmens möjlighet att bidra med negativa utsläpp och medborgarförsamling - mycket händer i Örebro! Förra veckan var Viable Cities programkontor på besök på Klimatneutrala Örebros kick-off.

Viable Cities Medborgarengagemang i staden
3 juli 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans…