Viable Cities Logo

Klimatsmart omstart – städer som inspiratörer och blåslampor

alla signerar.jpg

Den 23 april tog åtta svenska städer – Enköping, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö – ett stort kliv framåt i klimatomställningen. Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities blir de inspiratörer och blåslampor för andra städer, i Sverige och i världen, så att så många som möjligt når klimatneutralitet till 2030.

Städerna och deras partners ska nu inom Viable Cities snabba på och utveckla system och processer för att nå ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i linje med de globala hållbarhetsmålen. De åtta städerna signerade i går en avsiktsförklaring, som är ett viktigt steg i arbetet med att formulera ett klimatkontrakt för städer, ett Climate City Contract. Det handlar i korthet om att ställa om hur vi finansierar klimatomställning för att den ska ske snabbare.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd i Malmö, ser flera fördelar med att vara med på tåget.

– Vi har höga ambitioner, och vill man ligga i framkant så kan man inte upprepa det andra har gjort, men man kan dra nytta av det och förädla det. Vi i kommunerna har ett stort ansvar och vi behöver orka testa nytt, kraften vi får i det här nätverket är otroligt viktig, säger hon.

Samarbetet innebär också en kraftsamling från flera nationella myndigheter och organisationer för att stötta städerna att genomföra klimatomställningen. De åtta städerna kommer att också att vara väl förberedda för kommande EU-satsningar, detta i linje med den europeiska gröna given som siktar på en klimatneutral kontinent.

Under mötet den 23 april diskuterades också hur Corona-pandemin påverkar arbetet med klimatneutralitet. Anders Wijkman, ordförande i EIT Climate-KIC, såg ändå möjligheter i den kris som pågår.

– Nu gäller det att den återhämtning som kommer inte leder till att vi håller de fossila lösningarna, som har lett till klimatförändringen, under armarna, utan använder investeringarna så smart som möjligt.

Representanter från Energimyndigheten, Vinnova och Formas, som finansierar Viable Cities, deltog också i mötet och reflekterade kring det aktuella läget. Enligt Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten, är deras satsningar på klimatinvesteringar långsiktiga och stabila, och menade att det nu finns utrymme för en klimatsmart omstart.

– Vi kommer också agera för att minimera Corona-krisens negativa effekter på de innovativa startups som är centrala för en “Klimatsmart omstart” inte minst när vi ska återgå till ett mer normaliserat samhälle igen. Risken är annars en kraftfull återgång till de gamla hjulspåren av rena trygghetsskäl. Sverige gynnas när Sverige leder vägen, sa han.

I och med signeringen av avsiktsförklaringen startar ett intensivt arbete för de åtta städerna och deras partners inom Viable Cities. I december i år ska det finnas ett färdigt förslag till Climate City Contract, som ska vara ett stöd i städernas klimatomställning.

Hela mötet kan ses på: vbct.es/nu-okar-vi-takten

Deltagande kommunstyrelseordföranden: 

Enköping: Ingvar Smedlund
Göteborg: Axel Josefson (samt Emmyly Bönfors Jansson)
Lund: Philip Sandberg
Malmö: Katrin Stjernfeldt Jammeh
Stockholm: Anna König Jerlmyr (inspelad) samt Gunnar Björkman
Umeå: Hans Lindberg
Uppsala: Erik Pelling
Växjö: Anna Tenje

Paneldeltagare: 

Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
Emma Gretzer, stf generaldirektör, Formas
Staffan Isling, VD, Sveriges Kommuner och regioner
Göran Färm, ordförande, Kommuninvest
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Anders Wijkman, ordförande, EIT Climate-KIC
Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt, Boverket

Viable Cities ordförande Allan Larsson och Viable Cities programchef Olga Kordas.
Moderator
Per Grankvist ledde samtalen.