Viable Cities Logo

Klimatneutrala Järfälla 2030

Klimatneutrala Järfälla våg 2

Järfälla ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet och kommunen växer med tusentals planerade bostäder och arbetsplatser. De stora samhällsbyggnadsprojekt som löper skapar både utmaningar och möjligheter att redan från början göra smarta, hållbara val för en klimatneutral kommun.

Järfällas koldioxidbudget fastslår att kommunen måste minska utsläppen av växthusgaser från transporter och byggnader med 10-15% per år, vilket ställer höga krav på smarta mobilitetslösningar och klimatneutralt byggande i kommunen. För att nå dit behöver vi fördjupad kunskap kring mobilitet och klimatneutralt byggande, hur vi ska ta hand om befintliga resurser på smartast sätt, stärka medborgarengagemanget och skapa drivkraft för omställning i enlighet med koldioxidbudgeten. 

I den här satsningen undersöker vi hur hållbar mobilitet, resurseffektivisering, digitalisering och samhällsplanering kan bidra till klimatneutralitet i såväl Järfälla som andra framtida stadsutvecklingsprojekt.

Projektledare: Ida Bohman och Sara Olsson

Total budget: 9 897 500 SEK

Sökt bidrag: 4 948 750 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Järfälla kommun, Barkaby Science, E.ON, Skanska, KTH

Klimatneutrala Barkabystaden våg 1

I Barkarbystaden i Järfälla växer en helt ny stadsdel fram, med tusentals planerade bostäder och arbetsplatser. Stora samhällsbyggnadsprojekt skapar både utmaningar och möjligheter att redan från början göra smarta, hållbara val för en klimatneutral stadsdel. 

Järfällas koldioxidbudget fastslår att kommunen måste minska utsläppen av växthusgaser från transporter och byggnader med 10-15% per år, vilket ställer höga krav på smarta mobilitetslösningar och klimatneutralt byggande i Barkarbystaden. För att nå dit behöver vi fördjupad kunskap och en handlingsplan för hur stadsdelen bör planeras för klimatneutralitet och vad som krävs för att stärka medborgarengagemanget och skapa drivkraft för omställning i enlighet med koldioxidbudgeten.

I det här projektet tar vi ett helhetsgrepp kring klimatneutral samhällsbyggnad och undersöker hur modern mobilitet, digitalisering och samhällsplanering kan bidra till klimatneutralitet i såväl Barkarbystaden som i framtida stadsutvecklingsprojekt.

Projektledare: Ida Bohman, Järfälla kommun

Partners: Järfälla kommun, Barkarby Science, NCC, ÅF, Södertörns Högskola och E.ON.

Total budget: 6 001 256 SEK

Sökt bidrag: 3 000 628 SEK

Startdatum: 2019-09-01

Slutdatum: 2021-09-30

Nyckelord: klimatneutral, handlingsplan, innovationsplattform, samskapande, klimatavtal, mobilitet

Länkar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Järfälla
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Viable Cities Medborgarengagemang i staden
3 juli 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans…

Klimatfrukost 30: Kollektiv mobilitet för klimatneutrala städer
12 april 2023

En stor del av utsläppen i städer kommer från transport av människor och varor, vilket gör mobilitet till en nyckelfråga i omställningen till klimatneutrala städer. Under Klimatfrukost 30 utforskades hur framtidens mobilitet kan utformas för omställning; hur en hållbar klimatneutral…