Viable Cities Logo

Klimatneutrala Göteborg 2030

Klimatneutrala Göteborg våg 2

Tidigare erfarenheter och studier visar på att det inte är tekniska lösningar som saknas för klimatomställning, utan transformativ förmåga och kapacitet för nya systemlösningar.

Satsningen utgår därför från vilken slags förflyttning vi tror måste ske, vilka arbetssätt vi tror kommer att krävas, vilka kompetenser och strukturer detta förutsätter, samt hur dessa ska förankras i stadens organisation. Genom en iterativ process som rör sig mellan kunskapsinhämtning, syntesarbete och testande ska projektet öka förståelsen och kapaciteten för hur man proaktivt driver en omställning av ett komplext och avancerat samhälle, samtidigt som man ökar sysselsättningen, stärker den högteknologiska utvecklingen och säkrar relevant interaktion med medborgarna. Mer konkret kommer projektet att arbeta med att utveckla en klimatomställningsfunktion, ett medborgar-labb samt en kunskapsunderstödjande dialog.

Projektledare: Karin Bjerner

Total budget: 10 000 000 SEK

Sökt bidrag: 4 999 281 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Göteborg stad, Business Region Göteborg, Göteborg Energi AB, Digidem Lab, Lindholmen Science Park, Urban Futures, CIIST

Klimatneutrala Göteborg våg 1

För att kunna möta stora samhällsutmaningar som klimatfrågan, behöver omställningstakten och städers förmåga att utveckla lösningar för morgondagens problem öka. Det är inte tekniska lösningar som saknas för att åstadkomma klimatomställning, utan transformativ förmåga och institutionell kapacitet i städerna för de nya systemlösningarna. 

Mobilitet i staden har fortsatt betydande klimatpåverkan samtidigt som pågående omfattande stadsutveckling i Göteborg ger goda möjligheter till förändringar. Genom ett konkret innovationscase utvecklas förslag på hur en anpassningsbar politisk styrning av en stad, som fungerar i takt med omvärlden över tid, kan se ut. 

I satsningen avser vi att analysera hur Göteborgs digitala tvilling, Virtuella Göteborg, kan utvecklas så att mer klimatrelaterad och beteenderelaterade data används i modellen. Vi avser också att testa och Virtuella Göteborg kan utgöra en katalysator i omställningsarbetet och därmed bidra till mer effekt i aktörssamverkan och till ökad kvalité i interaktion med medborgarna.

Projektledare: Henriette Söderberg

Partners: Göteborgs stad (Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Social resursförvaltning, Konsument- och medborgarservice, Stadsledningskontoret), Business Region Göteborg, Parkeringsbolaget Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, IVL, RISE – Research Institutes of Sweden, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Visual Arena Göteborg och Lindholmen Science Park.

Total budget: 8 339 722 SEK

Sökt bidrag: 3 322 848 SEK

Startdatum: 2019-10-01

Slutdatum: 2021-09-30

Nyckelord: innovation, styrning, omställning, klimat, virtuell, livsstil, policy

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Göteborg är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Göteborg ingår sedan 2022 i den första kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Göteborg
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Viable Cities Medborgarengagemang i staden
3 juli 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans…

Medborgarengagemang
17 april 2023

Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang. Pierre Mesure har i 5 år stöttat kommuner att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet