Viable Cities Logo

Medborgarengagemang

Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang och Pierre Mesure tar rollen som en av Viable Cities experter. Pierre har i 5 år stöttat kommuner som Stockholm, Göteborg, Uppsala, New York och många andra i deras arbete för att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.

Pierre Mesure, expert på medborgarengagemang

– Många städer i Sverige har det ambitiösa målet att bli klimatneutrala 2030. Det krävs att alla är med och utformar den här omställningen tillsammans! Med Viable Cities hoppas vi att vi kan hjälpa fler kommuner att involvera sina invånare och leverera framgångsrika klimatpolicy och åtgärder!

– Pierre Mesure, expert på medborgarengagemang

Digidem Lab är ett demokratilabb och ett arbetarägt kooperativ som studerar, testar och erbjuder internationellt beprövade verktyg och metoder för medborgardeltagande.