Viable Cities Logo

Summering av Viable Cities i Almedalen 2019

IMG_3291-1.jpg

Klimatneutrala städer 2030 stod i centrum för Viable Cities medverkan under Almedalsveckan 2019. Ett tema som var mycket aktuellt. Under veckan genomfördes 3 700 evenemang och som samlade 42 000 deltagare från en stor bredd av intresseområden i samhället. Hållbarhet var det ämne som flest evenemang handlade om, därefter digitalisering och miljö/klimat.

Under Almedalsveckan 2019 deltog Viable Cities dels med egna event, som samarrangör i andra och i några fall som talare. På måndagen den 1 juli arrangerade Viable Cities seminariet “Hur kan svenska städer bli klimatneutrala till 2030? Hur får vi ett gott liv i staden för alla?”. Medverkade gjorde förutom Allan Larsson och Olga Kordas, ordförande respektive Programchef för Viable Cities, även Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, Ingrid Pettersson, generaldirektör för Formas, samt politiker från tre av städerna som är engagerade inom Viable Cities: Axel Darvik, Göteborgs stad, Hans Lindberg, Umeå kommun, Rickard Malmström, Uppsala kommun och Katarina Luhr, Stockholms stad. Se filmade intervjuer med Robert Andrén, Hans Lindberg och Rickard Malmström längre ned i artikeln.

På tisdagen arrangerade Viable Cities seminariet “Hur kan städer samverka kring digitalisering för att bidra till ett gott liv för alla invånare?” tillsammans med RISE. Seminariet tog avstamp i projekten City as a Platform och Urban Digg Infra för att ge olika perspektiv på de möjligheter och utmaningar som finns: utifrån en enskild kommun, nationellt och internationellt. I panelen deltog bl a Ulrika K Jansson, Samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun, Mikael Anneroth, Ericsson och Peter Haglund, SKL. Seminariet rönte stort intresse och många aktörer är har starkt engagemang i att tillsammans bygga städernas digitala infrastruktur. Bland annat samlar arbetet inom City as a Platform 18 kommuner.

Torsdagen den 4 juli inleddes med frukostseminariet “Vilka nyckelfrågor inom omställningen till hållbara städer har dominerat veckan?” i samarbete med Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Future Position X, Smart Housing Småland, Internet of Things Sverige, Visual Sweden och IQ Samhällsbyggnad. Där summerades, tillsammans med deltagarna, insikter från veckans seminarier och med relevant för hållbara städer samt vad som var de viktigaste lärdomarna. Insikter från seminariet finns att läsa i ett särskilt inlägg på denna länk.

Torsdag eftermiddag arrangerade Viable Cities seminariet “Medborgarengagemang för klimatneutrala städer – hur kan vi lätta på klimattrycket?” tillsammans med Coompanion Sverige och Social Venture Network. Se film från seminariet längst ner i artikeln. Vid seminariet följde vi upp kampanjen Klimatlätt Almedalen  – där Almedalsbesökare, bl a med appen Svalna, kunnat få grepp om sitt klimatavtryck och utforskat och kommit med idéer om vad som kan underlätta mer klimatsmarta vardagspraktiker. Vid seminariet reflekterade experter och besökare som agerat testpiloter kring hur det gåttoch spanade kring möjligheter för framtiden kring hur Almedalsveckan som evenemang skulle kunna utformas för att underlätta för besökare och arrangörer att lätta på klimatavtrycket. Kampanjen Klimatlätt Almedalen genomfördes samarbete med Klimatlätt, som är ett projekt inom Viable Cities där Uppsala kommun tillsammans med en rad aktörer skapar engagemang kring klimat och hållbarhet och för att bidra till att fler kan göra hållbara val i sin vardag. några av insikterna från seminariet gällde betydelsen av att mer samlat grepp kring hållbarhet under Almedalsveckan (som en övergripande hållbarhetschef) och många praktiska tips och idéer kring hur deltagare och arrangörer kan bidra till minskat klimatavtryck kring allt från resor till boende och enklare former för distansmedverkan.

Under hela veckan agerade Viable Cities även medarrangör för Mind//Shift Almedalen där ett antal event arrangerades under veckan. Bland annat medverkade Olga Kordas i ett seminarium på temat Stadsutveckling och psykisk hälsa. Mind//Shift är en rörelse med syfte att engagera alltifrån näringsliv och offentlig sektor, till akademi och civilsamhälle, för att fokusera på vårt psykiska välmående. Psykisk hälsa är Sveriges absolut viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling. Den tillgången, vårt psykiska mående, är något som påverkas av alltifrån digitalisering och kost, till stadsmiljö och kultur. Under lång tid har vi dock pratat om och agerat på den psykiska ohälsan. Syftet med Mind//Shift är att driva ett mentalt skifte, från reaktivt agerande till preventivt arbete för att stärka den psykiska hälsan. Detta kan påverkas av hur vi bygger och utvecklar våra städer. Se film nedan från seminariet “Hur kan hållbar stadsutveckling bidra till vår psykiska hälsa?”, där Olga Kordas medverkade, samt en summering av Mind//Shifts samtliga aktiviteter under veckan längs ned i artikeln.

Stort tack till alla som vi fick tillfälle att utbyta med under Almedalsveckan 2019!

Intervjuer från seminariet “Hur kan svenska städer bli klimatneutrala till 2030? Hur får vi ett gott liv i staden för alla?”

 

 

Robert Andrén, Generaldirektör Energimyndigheten

Hans Lindberg, Kommunalråd Umeå Kommun

Rickard Malmström, Kommunalråd Uppsala Kommun

 

Fler videor från Almedalen där Viable Cities medverkade.

 

Seminariet “Medborgarengagemang för klimatneutrala städer – hur kan vi lätta på klimattrycket?”.

Seminariet “Hur kan hållbar stadsutveckling bidra till vår psykiska hälsa?”.

Summering av Mind//Shifts samtliga aktiviteter under Almedalen.