Viable Cities Logo

Klimatneutrala Kristianstad 2030

Klimatneutrala Kristianstad 2030 ska skynda på omställningen mot ett hållbart, resurseffektivt och klimatneutralt samhälle genom ett innovationsdrivet, samskapande arbete präglat av engagemang och delaktighet. Projektet stärker den institutionella kapaciteten, utgår från lokala förutsättningar och nyttjar samverkansplattformar för att skapa samsyn och framdrift i klimatomställningsarbetet. Digitala verktyg används för att främja dialog och som beslutsstöd. Projektets innovationsutveckling fokuserar på de sektorer med störst klimatpåverkan i Kristianstad – transporter och jordbruk.

Genom satsningen tas innovativa verktyg och processer fram. Kristianstad kommer vara bättre rustat för att arbeta med klimatneutralitet utifrån ett rättviseperspektiv. Projektets partners kommer gemensamt bidra till att inspirera och visa vägen i klimatomställningen, både på hemmaplan och för andra samhällen med liknande förutsättningar och utmaningar som Kristianstad har.

Projektledare: Magnus Lund

Total budget: 9 989 005 SEK

Sökt bidrag: 4 989 362 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Kristianstad kommun, Högskolan Kristianstad, Krinova Science & Incubator Park, Skånetrafiken, Hushållningssällskapet Kristianstad, Naturskyddsföreningen

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Kristianstad
Klimatfrukost #36
8 maj 2024

Investeringar för klimatomställning kan skapa såväl affärsmöjligheter som en mer hållbar stad. Forskning visar att klimatinvesteringar kan generera stora vinster, både direkta ekonomiska vinster och mervinster som arbetstillfällen, renare luft och bättre hälsa. Under denna Klimatfrukost dyker vi ned i…

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Kristianstad: Sumpskog och mellangrödor minskar klimatpåverkan
15 november 2023

Dränerade våtmarker ska återigen bli blöta för att minska utsläppen av koldioxid från torvjorden. Mellangrödor och nya odlingsmetoder ska öka mängden kol i jordbruksmarken. Det är två projekt som drivs av Kristianstads kommun för att minska kommunens klimatpåverkan.