Viable Cities Logo

Samarbeten

För att lyckas med klimatomställningsarbetet måste vi jobba tillsammans, mot gemensamma mål och med gemensam styrka. Viable Cities har flera samarbeten med olika initiativ och satsningar för att snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030 med gott liv för alla inom planetens gränser. 

  • Alla samarbeten
  • Internationellt samarbete
  • Nationellt samarbete
Drive Sweden

2021 inledde Viable Cities och syskonprogrammet Drive Sweden ett samarbete för att med gemensamma krafter skynda på klimatomställningen i städer, med fokus på klimatneutral mobilitet.

Climate Smart Cities Challenge (CSCC)​

CSCC synliggör hinder som ligger i vägen för att nå missionen om klimatneutrala städer, hittar lösningar på dessa och utforskar hur de kan förverkligas. Syftet är att bana väg för nya lösningar, investeringar och affärer för hållbar stadsutveckling globalt.

NetZeroCities

Det svenska arbetet med Klimatkontrakt 2030 inspirerar utformningen av EU:s Climate City Contract. Det står klart sedan Viable Cities blev en av parterna i EU-satsningen NetZeroCities hösten 2021.

ENUTC

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC, ingår i det europeiska samarbetet Joint Programming Initiative (JPI Urban Europé) som grundades 2010 för att adressera dagens globala urbana utmaningar.

Positiv Energy Districts (PED)

Energipositiva stadsdelar (PED) är ett internationellt program som bidrar till hållbar utveckling i städer genom att premiera energieffektivitet, lokal energiproduktion och flexibilitet till energisystemet. Målet är att det ska finnas 100 energipositiva stadsdelar i EU år 2025.

Nordic Transition Partnership (NTP)

NTP ska påskynda omställningen till klimatneutralitet 2030 i små och medelstora kommuner i Norden. I projektet samarbetar Viable Cities med Tampere i Finland, Reykjavik på Island, samt Smart Innovation Norway i Norge.

UniCities

UniCities ämnar att stötta Ukrainas intressenter i att återuppbygga landets städer och samhällen på ett klimatsmart och hållbart sätt. UniCities är ett EU-initiativ som leds av KTH.

Viable Cities Internationellt samarbete

Viable Cities är en huvudpartner i CapaCITIES. CapaCITIES stödjer nationella och regionala myndigheter för att främja sina förvaltningsstrukturer och utveckla plattformar för att uppnå missionen om klimatneutrala städer.

Driving Urban Transitions (DUT)

DUT syftar till att ytterligare stärka strävan mot hållbara städer och urbana ytor. Tre tematiska områden står i fokus i programmet; Positive Energy Districts, 15 minutes cities och Circular Urban Economies.