Viable Cities Logo

Klimatneutrala Malmö 2030

Klimatneutrala Malmö våg 2

Malmö stad har som mål att vara en föregångare för minskade utsläpp av växthusgaser. För att nå Malmös ambitiösa klimatmål har Malmö stad initierat Klimatomställning Malmö. En central omställningsfunktion som mobiliserar offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor att öka takten i klimatomställningen. Projektet Klimatneutrala Malmö 2030 har varit ett viktigt stöd för att etablera Klimatomställning Malmö och projektet kommer fortsatt bidra till att säkra framdrift i genomförandet.

Klimatneutrala Malmö 2030 består av flera viktiga delar som ska koordinera och stödja systeminnovation i Malmö; en central omställningsfunktion, agila färdplaner, klimatinvesteringsplaner, årlig revidering av Klimatkontrakt 2030, samverkan med näringsliv och akademi, medborgarinvolvering och digitalisering. Tillsammans ska de accelerera Malmös klimatomställning och bidra till att alla i staden får ett gott liv inom planetens gränser.

Projektledare: Anna Lindblad

Total budget: 9 999 500 SEK

Sökt bidrag: 4 999 750 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Malmö stad, E.ON, Rise, Sweco, Lunds universitet, SWECO, Malmö Ideella

Klimatneutrala Malmö våg 1

För att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader, och därmed nå de mål som sattes i Parisöverenskommelsen, behöver ambitiösa aktörer gå före och visa vägen mot klimatneutralitet. I Malmö finns ett flertal sådana aktörer och Malmö stad ska i detta projekt samla interna och externa intressenter i ett innovationsteam för att tillsammans skapa en målbild som möjliggör klimatneutralitet i Malmö till 2030. 

Innovationsteamet ska även arbeta fram en agil handlingsplan för hur målen ska nås. I vissa fall har intressenterna rådighet över de insatser som krävs. I andra fall, framför allt när det gäller konsumtionsbaserade utsläpp, behöver medborgare, företag och föreningar involveras. Därför har projektet ett särskilt fokus på medborgarengagemang. Inom projektet ska även undersökas vilka digitala verktyg som redan finns, och vad som behöver utvecklas, för att accelerera omställningen till en klimatneutral stad 2030.

Projektledare: Matilde Törnqvist

Partners: Malmö stad, VA SYD, Sysav, E.ON, Trivector AB, Ericsson, Lunds universitet och RISE – Research Institutes of Sweden

Total budget: 9 893 634 SEK

Sökt bidrag: 4 946 842 SEK

Startdatum: 2019-09-02

Slutdatum: 2021-09-01

Nyckelord: klimatneutralitet, omställning, klimatmål, konsumtion, medborgare

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Malmö stad tilldelades i mars 2024 EUs Mission Label för sitt arbete med att snabba på omställningen till en klimatneutral och hållbar stad.

Malmö är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Malmö ingår sedan 2022 i den första kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Malmö
1st Swedish Cities Mission Forum
31 maj 2024

Redan för tio år sedan påbörjades resan mot det strategiska innovationsprogram som Viable Cities. För att ytterligare accelerera omställningen och stärka upp Viable Cities närvaro över hela Sverige invigdes denna vecka Viable Cities nya kontor och mötesplats i Umeå.

The delivery of the Swedish input to a joint Development Statement at the 1st Swedish Cities Mission Forum. Photography: Malin Grönborg
29 maj 2024

The EU Cities Mission to deliver 100 climate-neutral and smart cities by 2030 include seven Swedish cities; Gothenburg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm and Umeå. The seven Swedish Mission Cities have formed a joint Development Statement, which solidifies the Swedish…

Bild från Lunds universitet på Universitetshuset med magnolior.
5 april 2024

Många lärosäten bidrar redan aktivt i städernas klimatomställning, men en acceleration behövs! Detta gäller inte minst att jobba med studenter som förändringsagenter som en del i både utbildning och forskning. Här kan städerna bidra med relevanta frågeställningar, rekommendationer och testmiljöer.…

Folk som promenerar och hänger vid Ribersborgsstranden under solnedgång. Västra Hamnen och Turning Torso syns i bakgrunden. Foto: Werner Nystrand
12 december 2023

Malmö stad satsar på att bli klimatneutrala till 2030 och här identifierade vi möjligheter att skapa stora biogena kolsänkor för att kompensera de utsläpp som inte kan undvikas. Störst påverkan skulle ett skifte till förnybara byggmaterial ha när behovet av…