Klimatneutrala Malmö 2030

Klimatneutrala Malmö våg 2

Malmö stad har som mål att vara en föregångare för minskade utsläpp av växthusgaser. För att nå Malmös ambitiösa klimatmål har Malmö stad initierat Klimatomställning Malmö. En central omställningsfunktion som mobiliserar offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor att öka takten i klimatomställningen. Projektet Klimatneutrala Malmö 2030 har varit ett viktigt stöd för att etablera Klimatomställning Malmö och projektet kommer fortsatt bidra till att säkra framdrift i genomförandet.

Klimatneutrala Malmö 2030 består av flera viktiga delar som ska koordinera och stödja systeminnovation i Malmö; en central omställningsfunktion, agila färdplaner, klimatinvesteringsplaner, årlig revidering av Klimatkontrakt 2030, samverkan med näringsliv och akademi, medborgarinvolvering och digitalisering. Tillsammans ska de accelerera Malmös klimatomställning och bidra till att alla i staden får ett gott liv inom planetens gränser.

Projektledare: Anna Lindblad

Total budget: 9 999 500 SEK

Sökt bidrag: 4 999 750 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Malmö stad, E.ON, Rise, Sweco, Lunds universitet, SWECO, Malmö Ideella

Klimatneutrala Malmö våg 1

För att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader, och därmed nå de mål som sattes i Parisöverenskommelsen, behöver ambitiösa aktörer gå före och visa vägen mot klimatneutralitet. I Malmö finns ett flertal sådana aktörer och Malmö stad ska i detta projekt samla interna och externa intressenter i ett innovationsteam för att tillsammans skapa en målbild som möjliggör klimatneutralitet i Malmö till 2030. 

Innovationsteamet ska även arbeta fram en agil handlingsplan för hur målen ska nås. I vissa fall har intressenterna rådighet över de insatser som krävs. I andra fall, framför allt när det gäller konsumtionsbaserade utsläpp, behöver medborgare, företag och föreningar involveras. Därför har projektet ett särskilt fokus på medborgarengagemang. Inom projektet ska även undersökas vilka digitala verktyg som redan finns, och vad som behöver utvecklas, för att accelerera omställningen till en klimatneutral stad 2030.

Projektledare: Matilde Törnqvist

Partners: Malmö stad, VA SYD, Sysav, E.ON, Trivector AB, Ericsson, Lunds universitet och RISE – Research Institutes of Sweden

Total budget: 9 893 634 SEK

Sökt bidrag: 4 946 842 SEK

Startdatum: 2019-09-02

Slutdatum: 2021-09-01

Nyckelord: klimatneutralitet, omställning, klimatmål, konsumtion, medborgare

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Malmö är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Malmö ingår sedan 2022 i den första kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Malmö
Folk som promenerar och hänger vid Ribersborgsstranden under solnedgång. Västra Hamnen och Turning Torso syns i bakgrunden. Foto: Werner Nystrand
12 december 2023

Malmö stad satsar på att bli klimatneutrala till 2030 och här identifierade vi möjligheter att skapa stora biogena kolsänkor för att kompensera de utsläpp som inte kan undvikas. Störst påverkan skulle ett skifte till förnybara byggmaterial ha när behovet av…

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Premiär för MOOC om städernas klimatomställning
30 oktober 2023

För att verkligen snabba på klimatomställningen behöver många förstå, engageras och kunna bidra. Lunds universitet har nu, i samarbete med Viable Cities, lanserat en Massive Online Open Course, MOOC: Cities, Climate and Change: Pathways and Opportunities.

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet