Viable Cities Logo

En gemensam röst för europeiska städer och plattformar

I maj i år gav de sju svenska missionsstäderna, Göteborg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå sitt stöd för de spanska missionsstädernas vision i 12 punkter, som presenterades under 2023. Dessutom betonas behovet av en gemensam strategi för ”skalning som det nya normala” i arbetet för klimatetneutrala och hållbara städer.

Svenska och spanska städer med ett gemensamt Development Statement: Development Declaration for the Cities Mission: Upscaling the EU Cities Mission - European cities and platforms joining hands
Svenska och spanska städer med ett gemensamt Development Statement: Development Declaration for the Cities Mission: Upscaling the EU Cities Mission – European cities and platforms joining hands.

De totalt fjorton svenska och spanska städerna som har blivit utvalda bland 112 europeiska missionsstäder har skapat en gemensam deklaration för EUs Cities Mission – Development Declaration for the Cities Mission: Upscaling the EU Cities Mission – European cities and platforms joining hands.

Syftet är att stärka och utveckla arbetet med missionen, accelerera takten i omställningsarbetet och stödja städer i deras viktiga arbete för klimatneutralitet till 2030. Deklarationen har tagits fram med stöd av Viable Cities och den spanska missionsplattformen CitiES2030. Deklarationen stöds även av den rumänska missionsplattformen M100.

Deklarationen är en viktig milstolpe i utvecklingen av EU Cities Mission, en gemensam röst för städer och plattformar om ökat stöd för klimatomställning i städer. Detta är också ett framstående exempel på samarbetet mellan de nationella plattformarna i Sverige och Spanien – Viable Cities och CitiES2030.

Olga Kordas, programchef för Viable Cities

Den gemensamma deklarationen har nu lämnats över till Patrick Child med särskilt ansvar för Cities Mission på EU-kommissionen. Detta skedde under högtidliga former under konferensen Empowering Cities – The Climate-Neutral and Smart Cities Mission in Action i Valencia den 26 juni.

De svenska och spanska städerna bjuder nu in fler städer och plattformar att ställa sig bakom deklarationen och stödja den fortsatta utvecklingen av EU Cities Mission för att klara av omställningen till klimatneutrala och hållbara städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser.