Viable Cities Logo

Klimatneutrala Borlänge 2030

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, nya processer och metoder för att möjliggöra de transformativa förändringar som krävs för att lyckas med den snabba klimatomställningen. Satsningen kretsar kring ett innovationsteam, en bred samverkansplattform, plattformar för kommunikation och medborgarengagemang samt en portfölj med satsningar för klimatneutralitet. Tillsammans ska detta stärka förmågan för Borlänge som relativt liten stad med tung industri i ett utpräglat landsbygdslän att bli en föregångare nationellt och i Europa.

Projektledare: Jonas Rengman

Total budget: 9 750 400 SEK

Sökt bidrag: 4 835 400 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Borlänge Energi, SSAB, Högskolan Dalarna, Tunabyggen, Hushagen, Dalarna Science Park, 2047 Science Cente, IK Brage, IKEA, MaserFrakt, Rolf Ericsson Bil, Bilmetro, IVL, Smart City Sweden, Länsstyrelsen Dalarna, Byggdialog Dalarna, Klimatsekretariatet, Region Dalarna

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Borlänge
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Borlänge berättar om klimatarbetet nu och framåt
4 december 2022

Lena Lagestam, styrelseordförande i Borlänge Energi, berättar om Borlänges klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning…