Viable Cities Logo

Etikett Klimatinvestering och finansiering

Klimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

I arbetet med Klimatkontrakt 2030 har Viable Cities identifierat fyra områden som strategiskt viktiga för klimatomställningen i städer. I våras fick Ramboll i uppdrag att tillsammans med oss utveckla en strategi för ett av dessa områden, det handlar om hur digitalisering och digitala verktyg kan stötta omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.
Läs merKlimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

Klimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

I våras fick Anthesis i uppdrag av Viable Cities att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhället kan engageras som medskapare i stadens framtid. Genom bland annat workshops och intervjuer har Anthesis, tillsammans med sina samarbetspartners Actinate och Sustainable 3.0, samlat in information som analyseras och nu resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt.
Läs merKlimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

Ramboll och Anthesis får uppdrag för Viable Cities

Vårt sökande efter samarbetspartners för utvecklingen av två strategiska projekt gav mycket god utdelning – vi fick in över 30 högklassiga anbud. Nu är det klart vilka som får uppdragen att utveckla två parallella strategier för omställning till klimatneutrala städer. Ramboll kommer att leda arbetet med strategin för digitalisering och digitala verktyg och Anthesis ska driva strategin för medborgarengagemang.

Läs merRamboll och Anthesis får uppdrag för Viable Cities

Transition Lab Forum 5: Klimatinvesteringarna kräver nya sätt att samarbeta

Nya sätt att samarbeta, tänka och investera diskuterades flitigt under Viable Cities Transition Lab Forum 5 den 24 mars. Temat för konferensen – investeringsplaner för klimatneutrala städer, utforskades utifrån olika perspektiv med representanter från finansvärlden, akademin, myndigheter och naturligtvis från värdstäderna Lunds kommun och Malmö stad.

Läs merTransition Lab Forum 5: Klimatinvesteringarna kräver nya sätt att samarbeta

Klimatfrukost 3: Finansiell omställning för klimatneutrala städer

Vår tredje klimatfrukost handlade om finansieringen av klimatomställningen. Viable Cities finans- och upphandlingsstrateg Charlotta Möller introducerade och sedan följde ett samtal kring detta med Fedra Vanhuyse, Head of Unit Societal Transitions, Stockholm environmental institute, och Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest.

Läs merKlimatfrukost 3: Finansiell omställning för klimatneutrala städer