Etikett Klimatneutrala städer 2030

Klimatneutrala städer 2030 är Viable Cities mission och storsatsning. Här hittar du senaste nytt om Klimatneutrala städer 2030.

Favorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2

Favorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2

Stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Det ska förverkligas genom en medborgardriven process som Sharing Cities Sweden i Stockholm har utarbetat, i samverkan med lokala aktörer. Men vad måste Sjöstadens medborgare och företagare göra för att förverkliga detta mål? Här fortsätter Örjan Svane, professor emeritus KTH, att diskutera detta.
Läs merFavorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2
Folk som promenerar och hänger vid Ribersborgsstranden under solnedgång. Västra Hamnen och Turning Torso syns i bakgrunden. Foto: Werner Nystrand

Tema kolsänkor i Malmö Stad

Malmö stad satsar på att bli klimatneutrala till 2030 och här identifierade vi möjligheter att skapa stora biogena kolsänkor för att kompensera de utsläpp som inte kan undvikas. Störst påverkan skulle ett skifte till förnybara byggmaterial ha när behovet av nybyggnation möts. Det näst största området till snabba kolsänkor med hög beständighet är en storskalig användning av biokol i lantbruken i kommunen.
Läs merTema kolsänkor i Malmö Stad

Favorit i repris: Fyll klimatgapet

På ett konkret och enkelt sätt beskriver Örjan Svane, professor emeritus KTH, här gapet mellan insatser och klimatmål och vad som kan göras för att överbrygga det. Han utgår från omställningsarbetet i Hammarby sjöstad, Stockholm, som drivs av den lokala föreningen ElectriCITY. Texten publicerades första gången på Viable Cities blogg i maj 2021.
Läs merFavorit i repris: Fyll klimatgapet

Hur kan samarbete med USA gynna missionen om klimatneutrala städer?

Den lokala omställningsresan måste ske i snabb takt i städer och samhällen över hela planeten. Förra veckan var Lars Johansson, förändringsledare Viable Cities, i Washington DC, USA, för att göra just det. Hur kan ett stärkt samarbete mellan Sverige och USA bidra till missionen om Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser?
Läs merHur kan samarbete med USA gynna missionen om klimatneutrala städer?
På Viable Cities stämma i oktober 2023 diskuterade medlemmarna den strategiska utvecklingen av programmet.

Tio år för klimatneutrala städer

Inom Viable Cities mobiliserar idag, 2023, ett växande antal städer tillsammans med en bredd av aktörer för att snabba på den lokala omställningsresan till klimatneutrala och hållbara samhällen. Mobiliseringen sker på flera nivåer samtidigt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Men hur började det?
Läs merTio år för klimatneutrala städer

Klimatneutrala Örebro

Halverad elförbrukning, fjärrvärmens möjlighet att bidra med negativa utsläpp och medborgarförsamling - mycket händer i Örebro! Förra veckan var Viable Cities programkontor på besök på Klimatneutrala Örebros kick-off.
Läs merKlimatneutrala Örebro
Viable Cities Medborgarengagemang i staden

Almedalen 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans snabbar vi på omställningen till Klimatneutrala städer 2030!
Läs merAlmedalen 2023
Pressbild från Riksteatern föreställande ungdomsensemblen i Växjö

Is my microphone on?

Föreställningen Is my microphone on? är inspirerad av det tal klimataktivisten Greta Thunberg höll den 23 april 2019. Föreställningen är skriven för en vuxen publik och framförs av ungdomsensembler runt om i Sverige. Den skildrar ungdomars oro, rädsla och frustration, och kopplar an hur vi nu tillsammans behöver snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030.

Läs merIs my microphone on?

Klimatneutrala Kristianstad – platsbesök

I veckan har Viable Cities programledning träffat kommunstyrelsens arbetsutskott, chefer och kollegor i Kristianstads kommun och flera andra aktörer i och utanför kommunen för att tillsammans blicka framåt. Hur ser ett klimatneutralt Kristianstad 2030 ut? Hur kommer vi dit? Inom vilka områden behöver arbetet vässas? Vilka behöver mobiliseras för att vi ska kunna komma fortare fram?
Läs merKlimatneutrala Kristianstad – platsbesök

Linköping berättar om klimatarbetet nu och framåt

Mikael Sanfridson, borgmästare i Linköping, berättar om Linköpings klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, varav Linköping är en av dem, signerar 2022 års Klimatkontrakt 2030.
Läs merLinköping berättar om klimatarbetet nu och framåt

Borlänge berättar om klimatarbetet nu och framåt

Lena Lagestam, styrelseordförande i Borlänge Energi, berättar om Borlänges klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, varav Borlänge är en av dem, signerar 2022 års Klimatkontrakt 2030.
Läs merBorlänge berättar om klimatarbetet nu och framåt

Utvecklande dialog om klimatomställning i Götepod

I samtliga 23 städer som ingår i Viable Cities program Klimatneutrala städer 2030 pågår ett intensivt arbete med medborgarengagemang där man experimenterar med olika former.I Göteborg finns sedan över ett år tillbaka Götepod, där stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. I avsnitt 18 gästades han av Karin Bjerner, utvecklingsledare på Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad och Viable Cities lärandestrateg Lena Holmberg.pod

Läs merUtvecklande dialog om klimatomställning i Götepod

Klimatfrukost 25: Leadership and capacity building for climate neutral cities 2030

The transition to become climate neutral 2030 requires that cities work in new ways. In this climate breakfast we explore how the cities of Valencia and Stockholm have handled this challenge in terms of leadership, organisation and capacity building. We also learn more about new tools such as portfolio management and the role of intermediary organisations such as citiES 2030 in Spain and Viable Cities in Sweden, for supporting this development.
Läs merKlimatfrukost 25: Leadership and capacity building for climate neutral cities 2030

Vinnova och Viable Cities i designfas för systemdemonstratorer

För att nå missionen klimatneutrala städer till 2030 krävs en omställning av hela samhällssystemet. Vi behöver arbeta på helt nya sätt och hitta lösningar som innefattar alla dimensioner som påverkar våra liv: från regelverk som styr och näringslivets affärsmodeller till alla medborgares beteende.
Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Anna Gemzell från Umeå kommun tror att verktyget kan göra skillnad.

Läs merVinnova och Viable Cities i designfas för systemdemonstratorer

Minimöte i Borlänge gav stor utdelning 

Gävle, Borlänge och Eskilstuna är tre av de “nyare” kommunerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030. I veckan träffades projektledarna från de tre på Palladium i Borlänge för gemensamt lärande.
– Det finns ett stort värde i att utveckla befintliga och hitta nya samarbetsformer mellan städerna när klimatarbetet accelereras, säger Evelina Loberg, projektledare i Gävle kommun.

Läs merMinimöte i Borlänge gav stor utdelning 
Klimatfrukost generell

Klimatfrukost 19: Ett djupdyk i Klimatkontrakt 2030

Vi gästas denna frukost av vår programchef Olga Kordas som utvecklar tankarna kring Klimatkontrakt 2030s innersta väsen, och av Henrik Johansson från Växjö kommun samt Charlotte Brynielsson från Kalmar kommun. Båda kommuner är med i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och kommer berätta om värdet av klimatkontrakt, den iterativa processen, vad de har åstadkommit och planerna framöver. Välkomna till Viable Cities Klimatfrukost 2022!
Läs merKlimatfrukost 19: Ett djupdyk i Klimatkontrakt 2030

European Viable Cities Day 2021

Klimatkontrakt 2030 revideras varje år, och utvecklas och vässas år från år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio städer, fyra myndigheter och programmet Viable Cities. Den 8 december…

Läs merEuropean Viable Cities Day 2021

Svenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa

23 städer och fem myndigheter jobbar nu med Klimatkontrakt 2030 som ett verktyg för att nå missionen – klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Under European Viable Cities Day 2021 manifesterades arbetet med en signeringsceremoni. Europeiska gäster och representanter från alla 23 städer och fem myndigheter delade med sig av hur vi tillsammans kan påskynda klimatomställningen.
Läs merSvenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa

Bloggen: Stockholms stad – Från slump till struktur

Sedan i oktober arbetar 23 städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 för att tillsammans snabba på klimatomställningen. De nio städer som varit med sedan starten 2019 delar nu med sig av sina viktigaste erfarenheter i en serie blogginlägg. Denna gång handlar det om Stockholms stad, som jobbar för att implementera pilot- och demonstrationsprojekt i större skala, och ser att Klimatkontrakt 2030 stärker arbetet för ett hållbart klimatneutralt samhälle.

Läs merBloggen: Stockholms stad – Från slump till struktur

Viable Cities Klimatkontrakt 2030 på export till EU 

Det svenska Klimatkontrakt 2030 kommer att inspirera utformningen av EU:s Climate City Contract. Det står klart sedan Viable Cities blir en av parterna i EU-satsningen Net Zero Cities.

– Viable Cities har en viktig roll i Net Zero Cities – att koppla ihop och dela med sig av lärdomarna från den nationella klimatkontrakts-processen också i det europeiska arbetet, säger Anders Wijkman, vice ordförande Viable Cities.

Läs merViable Cities Klimatkontrakt 2030 på export till EU 

EU-missionen om 100 klimatneutrala städer lanserad

EU har nu sjösatt fem missions för ett nytt och innovativt sätt att arbeta tillsammans och förbättra människors liv i och utanför Europa. De fem uppdragen ska tackla stora samhällsutmaningar som hälsa, klimat och miljö och formulerar ambitiösa och tidsatta mål som ska nås till 2030. Ett av dem är 100 klimatneutrala och smarta städer – med och för medborgarna.

Läs merEU-missionen om 100 klimatneutrala städer lanserad

Klimatfrukost 11: Så kan internationalisering snabba på klimatomställningen i städer

För att åstadkomma de genomgripande samhällsförändringar som klimatomställningen kräver behöver vi samarbeta och lära av varandra, både inom landet och internationellt. Klimatfrukost 11 gästades av Nina Rismalm, North Sweden Cleantech; Östen Ekengren, Smart City Sweden, och Philip Näslund, Umeå kommun.

Läs merKlimatfrukost 11: Så kan internationalisering snabba på klimatomställningen i städer

Transition Lab Forum 5: Klimatinvesteringarna kräver nya sätt att samarbeta

Nya sätt att samarbeta, tänka och investera diskuterades flitigt under Viable Cities Transition Lab Forum 5 den 24 mars. Temat för konferensen – investeringsplaner för klimatneutrala städer, utforskades utifrån olika perspektiv med representanter från finansvärlden, akademin, myndigheter och naturligtvis från värdstäderna Lunds kommun och Malmö stad.

Läs merTransition Lab Forum 5: Klimatinvesteringarna kräver nya sätt att samarbeta

Klimatfrukost 9: Medborgarengagemang i Hammarby sjöstad

För att snabba på klimatomställningen behöver alla i samhället engageras. Projektet Hammarby Sjöstad 2.0 i Stockholm är ett medborgarinitiativ för att minska klimatavtrycket i stadsdelen. I projektet samarbetar 55 bostadsrättsföreningar med 12 500 boende, företag, forskare och Stockholms stad för att bli klimatneutrala år 2030. Klimatfrukost 9 gästades av Jörgen Lööf, ElectriCITY Innovation, och Charlie Gullström, Sweco/RISE.

Läs merKlimatfrukost 9: Medborgarengagemang i Hammarby sjöstad

200 miljoner för klimatneutrala och hållbara städer

Nu öppnar Viable Cities vår största utlysning hittills – den totala budgeten för utlysning #8 är 200 miljoner kronor. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer därmed från nio städer till tjugo.

Vill din stad bidra till att snabba på klimatomställningen i städer och arbeta för ett gott liv för alla inom planetens gränser? Sök och bli en av Viable Cities pionjärstäder.

Läs mer200 miljoner för klimatneutrala och hållbara städer

På bloggen: Fyra framgångsfaktorer för klimatarbete i kommuner

På uppdrag av Viable Cities har vår medlem Klimatkommunerna gjort en översikt över hur ett antal kommuner strukturerar sitt klimatarbete. De ser att allt fler under de senaste åren har antagit långsiktiga mål eller färdplaner för sitt klimatarbete, och har också identifierat några nyckelfaktorer för framgångsrik klimatomställning i städer.

Läs merPå bloggen: Fyra framgångsfaktorer för klimatarbete i kommuner
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet