Viable Cities Logo

Klimatneutrala Uppsala 2030

Klimatneutrala Uppsala våg 2

Uppsala har åtagit sig att gå före i klimatomställningen och nå målen i linje med Agenda 2030 genom att på bredd utveckla och implementera nya lösningar och arbetssätt. I denna satsning ska Uppsala kommun stärka förmågan att förverkliga de mål, åtaganden och åtgärder som finns i Klimatfärdplanen inom bygg och anläggning samt kommunens översiktsplan genom tre arbetspaket:

  1. organisation & lärande,
  2. invånardialog & civilsamhälle, samt
  3. innovationsteam & testbäddar.

På så sätt kommer Uppsala fortsätta utveckla ett missionsdrivet arbetssätt som engagerar och mobiliserar aktörer inom hela kommunen, för att bli en klimatneutral stad med gott liv för alla inom planetens gränser.

Projektledare: Katarina Gustafsson 

Total budget: 10 067 679 SEK

Sökt bidrag: 4 999 583 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Uppsala kommun, STUNS, Energikontoret Mälardalen, Uppsala Innovation Centre, Svenska Kyrkan, Uppsala universitet, Förnyelselabbet, WWF, SEI, Beteendelabbet, Internet of Planet

Klimatneutrala Uppsala våg 1

I Uppsala är ambitionen att nå miljö- och klimatmålen samtidigt som alla Uppsalas invånare kan leva ett minst lika bra liv som nu, även om förutsättningarna kan vara annorlunda. Det kräver en stor omställning av hela samhället. Offentliga organisationer som kommunen och regionen, företag och invånare behöver vara med och bidra.

De kommande åren är avgörande för hur vi vill att vår framtid ska se ut och vi måste öka takten. Om det är något pandemin har lärt oss, så är det att vi snabbt kan ställa om och anpassa oss efter nya förutsättningar, något vi kan lära oss mycket av i den omställning vi måste göra för att minska klimatförändringarna.

Moduler med kunskap och förslag på åtgärder

Men hur kan vi tillsammans kraftigt minska Uppsalas växthusgasutsläpp, för att nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030? Projektet Klimatfärdplan Uppsala, som var en del av Klimatneutrala Uppsala våg 1, har samlat på sig kunskap som projektets aktörer nu gärna delar med sig av – kunskap med förslag på faktiska åtgärder uppdelat på två områden: Bygg och anläggning och Livsmedelskedjan.

Läs mer om Klimatneutrala Uppsala våg 1.

Projektledare: Amanda Midhamre och Martin Wetterstedt

Innovationsledare: Lars Johansson

Partners: Uppsala kommun – kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen, STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, Uppsala Innovation Center, Energikontoret i Mälardalen AB, Uppsala universitet, SLU, KTH, Internet of Planet AB, ClimateView AB och Ericsson AB Research

Total budget: 9 936 863 SEK

Sökt bidrag: 4 845 181 SEK

Startdatum: 2019-10-01 

Slutdatum: 2021-09-30

Nyckelord: klimatfärdplan, digitalisering, exponential roadmap, visualisering, datamodellering, testbädd, samskapande

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Uppsala ingår sedan 2022 i den första kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Uppsala
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Visuals för Twinning-programmet. Bilden tillhör NetCeroCities.
25 oktober 2023

I september valdes 40 så kallade tvillingstäder ut till NetZeroCities tvillingstadsprogram – ett nytt program inom ramen för EU:s mission om klimatneutrala städer. Lund och Luleå är de två svenska städer som har blivit utvalda och matchade med pilotstäder.

Medborgarengagemang
17 april 2023

Till våren går Viable Cities och Digidem Lab in i ett fördjupat samarbete kring medborgarengagemang. Pierre Mesure har i 5 år stöttat kommuner att involvera medborgare i beslutsfattande, med fokus på de underrepresenterade i våra institutioner.