Viable Cities Logo

Nya sätt att minska utsläppen

15 satsningar ska undersöka hur omställningen kan gå snabbare

Medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan har stor effekt för att minska utsläppen, men det behöver gå fortare. Nu får 15 satsningar över hela Sverige finansiering för att utforska hur det kan ske inom en kortare tidsram.

I Sverige och i Europa pågår en stark mobilisering för att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Detta är en del av det missionsdrivna arbete som Viable Cities initierat och drivit sedan flera år tillbaka. Den här satsningen ger medel till förstudier som utforskar hur vi kan ge än mer kraft till städernas omställning, och skapa bättre förmåga för många fler städer att snabba på omställningen.

– Alla vet att vi måste hitta ännu snabbare vägar fram i klimatomställningen, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities. Förstudierna kommer ge oss nya insikter som hjälper städerna att öka takten och höja livskvaliteten för invånarna samtidigt som utsläppen minskar.

Totalt 15 satsningar har nu beviljats medel inom tre olika områden: medborgarengagemang, klimatinvesteringar och regional samverkan.

Klimatinvesteringsplaner är ett centralt verktyg i den lokala omställningsresan. Under arbetet som gjorts inom Viable Cities hittills med att utveckla nya sätt att att investera och omrikta finansiella flöden för klimatomställning har nya frågor dykt upp. Flera av satsningarna som nu får medel kommer att utforska hur arbetet med klimatinvesteringsplaner kan bli ännu bättre.

Linköping, till exempel, ska genom miljöspendanalyser kartlägga klimatpåverkan från kommunens inköp för att höja kunskapen om konsumtionsbaserade utsläpp och utveckla upphandlingsarbetet.

I Kalmar kommer man utifrån perspektiven klimatinvesteringsplaner och regional mobilisering utforska omställning av miljonprogramsområden. Fastighetsbestånden från 60- och 70-talen har ofta omfattande renoveringsbehov och ett socialt utanförskap. Investeringsbeslut kommer att ha stor klimatpåverkan – positiv eller negativ – beroende av vilka val som görs. Vilka synergier finns det mellan klimatsmarta lösningar och ett områdes attraktivitet?

Östersunds kommun ska utforska konflikter som klimatomställningen kan orsaka när det gäller mobilitet i glesbygd och tätort. Lösningarna är ofta beroende av många aktörer som samverkar. Östersunds kommun ska utveckla en metod för medborgardialog som inkluderar parametrar som demografi, gleshet, utbildningsbakgrund, funktionsförmåga samt socioekonomiska förutsättningar med mera och testa den i olika insatser.

Tre teman

Förstudierna genomförs inom följande tematiska områden:

 • Medborgarengagemang/-deltagande. Nya metoder för medborgarengagemang/-deltagande som kan bidra till att snabba på klimatomställningen.
 • Klimatinvesteringar. Nya sätt att arbeta med klimatinvesteringar kopplat till snabbare omställning.
 • Regional mobilisering. Nya sätt att mobilisera bredare regionalt för snabbare klimatomställning tillsammans med grupper som omfattar såväl kommuner som andra aktörer.

Läs mer om utlysning #13 här.

För mer information, kontakta:

Anna-Lena Ekenryd, strategisk kommunikatör
073 346 84 36, anna-lena.ekenryd@viablecities.se

Här är alla förstudier som får finansiering

 • Alla satsningar
 • Borås
 • Borlänge
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Gävle
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Järfälla
 • Kalmar
 • Karlstad
 • Klimatinvesteringsplaner
 • Kristianstad
 • Linköping
 • Lund
 • Malmö
 • Mariestad
 • Medborgardialog
 • Nacka
 • Örebro
 • Östersund
 • Regional mobilisering
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Umeå
 • Uppsala
 • Växjö