Viable Cities Logo

Klimatneutrala Umeå 2030

Klimatneutrala Umeå våg 2

Satsningen Klimatneutrala Umeå 2030 ska genom bred samverkan skapa en omställningsfunktion som bidrar till omställningsförmåga i formandet av ett klimatneutralt samhälle, präglat av högt välbefinnande för alla och hållbar tillväxt. På så sätt möjliggörs genomförande av Klimatkontrakt 2030 och Umeå Klimatfärdplan genom innovativ, organisatorisk utveckling med alla samhällsaktörer i Umeå.

En process för årlig revidering av Klimatkontrakt 2030 utvecklas inkl. nya former för utvärdering och kunskapsstöd, utveckling av gemensamt digitalt ramverk och årligt lokalt klimattoppmöte. Dessutom etableras en tvärsektoriell omställningsfunktion inkl. utveckling av medborgar- och civilsamhällesdriven plattform, tydlig struktur för näringslivets klimatomställning samt behovsstyrda innovationsteam.

Vidare etableras gemensam projektportfölj, där metoder, konkreta klimatsatsningar och investeringsplaner utvecklas och implementeras.

Projektledare: Annika Myrén

Total budget: 10 000 000 SEK

Sökt bidrag: 5 000 000 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Umeå kommun, Umeå universitet, Umeå Energi, Rise, SLU Coompanion

Klimatneutrala Umeå våg 1

Satsningen har som syfte att i bred samverkan gemensamt forma en färdplanen mot ett koldioxidneutralt Umeå 2030, samt att analysera och identifiera vilka förutsättningar och åtgärder som måste utvecklas och implementeras för att lyckas med omställningen. 

Färdplanen ska utgå från ett konsumtionsperspektiv på stadens klimatpåverkan för att inkuldera utsläpp inom och utanför vår geografiska gräns, digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare för realisera visionen om den koldioxidneutrala staden. Detta projekt inriktar sig på följande tre fokusområden 

  1. Livsstil och konsumtion; 
  2. Mobilitet och tillgänglighet; 
  3. Planering och byggd miljö. 

Färdplansarbetets kärna är ett agilt innovationsteam med tvärsektoriell kompetens och rörelsefrihet eftersom att olika sammansättningar kommer att behövas beroende på fokusområde och arbetspaket. 

Innovationsteamets arbete och resultat kommer gå in i planeringen av nya stadsdelar med mål att bli internationella förebilder. Digitaliseringen och medborgarengagemang är centrala frågor hela projektet och säkras genom en tidig medborgardialog och ett innovationsteam med stor kunskap inom bland annat digitalisering.

Projektledare: Annika Myrèn

Partners: Umeå kommun, Umeå Energi, Umeå Universitet, eXpression, BioFuel Region, Nätverket för hållbart byggande och förvaltande samt Swedavia

Total budget: 8 000 000 SEK

Sökt bidrag: 4 000 000 SEK

Startdatum: 2019-09-01

Slutdatum: 2021-08-31

Nyckelord: koldioxidneutralitet, mobilitet, konsumtion, energi, cirkulär ekonomi, innovation

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Umeå är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Umeå ingår sedan 2022 i den första kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Umeå
1st Swedish Cities Mission Forum
31 maj 2024

Redan för tio år sedan påbörjades resan mot det strategiska innovationsprogram som Viable Cities. För att ytterligare accelerera omställningen och stärka upp Viable Cities närvaro över hela Sverige invigdes denna vecka Viable Cities nya kontor och mötesplats i Umeå.

The delivery of the Swedish input to a joint Development Statement at the 1st Swedish Cities Mission Forum. Photography: Malin Grönborg
29 maj 2024

The EU Cities Mission to deliver 100 climate-neutral and smart cities by 2030 include seven Swedish cities; Gothenburg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm and Umeå. The seven Swedish Mission Cities have formed a joint Development Statement, which solidifies the Swedish…

Värme under ett kallt Stockholm Spring School 
2 maj 2024

Rummet var fullt av värme och energi under Stockholm Spring School den 24:e till 26:e april. Detta uppskattades av deltagarna, då staden inte visade upp sitt mest välkomnande väder för representanterna från städer över hela Europa. Personer från omkring 25…