Viable Cities Logo

Klimatfrukost 8: Ekosystemtjänster – Ett tak, fem möjligheter

Ekosystemtjänster kan definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande, och det är temat för Klimatfrukost 8. Utgångspunkten för dagens samtal är projektet Ett tak, fem möjligheter – Marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster, som finansierats av Viable Cities. Projektet har analyserat hur fem olika typer av tak – med fokus på vatten, energi, odling, rekreation och biologisk mångfald – kan påverka en fastighets ekonomi och vilka samhällsekonomiska vinster de kan generera. 

Lyssna till Henrik Dahl, Future Position X, Agneta Persson, Anthesis, och Peter Wiborn, Stockholms stad. Moderator är Åsa Minoz, innovationsstrateg Viable Cities.

  • Mer om projektet Ett tak, fem möjligheter kan du läsa i Agneta Perssons presentation
  • Mer om Gröna tak i Stockholms stad kan du läsa i denna presentation (PDF från Peter Wiborn)
https://www.youtube.com/watch?v=kWEBZq5yDbI

Projektet Ett tak, fem möjligheter genomfördes i samarbete mellan FPX, Högskolan i Gävle, Gavlefastigheter, Mässing Properties, Ekologigruppen och Anthesis.