Viable Cities Logo

Sju svenska kommuner i EUs storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Det är de svenska kommuner som nu blir en del av EUs mission om klimatneutrala städer 2030 – Cities Mission. Totalt har 100 städer av 377 sökande valts ut. 

Tre av sju kommunstyrelseordföranden som firar idag: Hans Lindberg (S), Umeå kommun, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad och Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad.

– Det är otroligt och helt fantastiskt att så många av “våra” städer kom med! Det kommer att ge än mer energi och nya erfarenheter och lärdomar för att snabba på klimatomställningen i alla Sveriges kommuner, säger Olga Kordas, Viable Cities programchef.

I höstas öppnade EU-kommissionen för ansökningar från alla europeiska städer som vill medverka i missionen 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Från Sverige sökte 13 kommuner, som alla är med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Nu är det klart att sju av dem har valts ut. Malmö stad är en av dem.

– I Malmö har vi jobbat länge med hållbar stadsutveckling och vi har en tydlig ambition att ligga i framkant i klimatomställningen. Den senaste IPCC-rapporten visar att städer spelar en helt avgörande roll för att världen ska lyckas. Att vi nu är en av de utpekade städerna i EU gör mig både stolt och glad, men framför allt ger det oss kraft att fortsätta driva på utvecklingen ytterligare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Städerna i EUs Cities Mission ska agera föregångare så att alla Europas städer fortare kan ställa om till att bli bli klimatneutrala. Dessa föregångare ska ta modiga och konkreta steg som verkligen knäcker utsläppskurvorna och samtidigt bidrar till ett mer hållbart och inkluderande samhälle. En europeisk version av klimatkontrakt för städer, inspirerat  av Klimatkontrakt 2030 som utvecklats i Sverige, kommer att vara ett av verktygen.

– Det är ett kvitto på det innovativa klimatarbete som Helsingborgs stad driver och på att vårt offensiva arbete med H22 är helt rätt, vilket har spelat stor roll för att vi har valts ut. För att bli klimatneutrala redan år 2030 krävs starka innovationspartnerskap. Att nu vara med i den här EU-satsningen öppnar upp massor med europeiska möjligheter för Helsingborg och Helsingborgs aktörer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, håller med sina kollegor om att Cities Mission kommer att öppna upp för nya möjligheter.

– Det här är stort för oss! Vårt långvariga engagemang tillsammans med de andra städerna i Viable Cities har varit en förebild för den Europeiska satsningen och nu får vi förtroendet att bli en av de 100 föregångarna. Det här ger oss ännu större möjligheter att samarbeta med andra städer i Europa för öka vår omställningstakt i Umeå. Det här är en viktig del för att vi tillsammans ska kunna hitta nya lösningar och nå våra klimatmål, säger han.

Viable Cities vice ordförande Anders Wijkman betonar städernas betydelse för klimatomställningen.

– Städerna svarar för 70 procent av klimatutsläppen och är därför helt centrala aktörer i klimatarbetet. Roligt att ett antal städer i Sverige valts ut, det blir ett spännande arbete att lära av varandra. Samtidigt ska vi inte underskatta utmaningarna. Att göra städer klimatneutrala är nödvändigt men samtidigt jungfrulig mark. Ingen har gjort detta förut, säger Anders Wijkman.

Energimyndigheten är en av de fem myndigheter som arbetar för klimatomställningen genom Viable Cities Klimatkontrakt 2030. Energimyndigheten har också huvudansvar för Viable Cities som strategiskt innovationsprogram.

– Klimatomställningen kräver samspel mellan alla nivåer i samhället. Genom EUs Cities Mission når vi en ny nivå och kan öka takten i arbetet för ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle, både i Sverige genom Klimatkontrakt 2030 – som samskapas av Energimyndigheten, fyra andra myndigheter, Viable Cities och 23 svenska kommuner – och med dagens EU-satsning även i hela Europa, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Innovationsmyndigheten Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att bidra till hållbar tillväxt.

– EUs Cities Mission är en konkret och kraftfull mobilisering för klimatneutrala städer 2030 i hela Europa. Vinnova främjar Sveriges medverkan i EUs Horisont Europa och det är glädjande att se att Viable Cities och svenska städer är aktiva och starka parter i programmets fortsatta arbete, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

Den 13 juni samlas de utvalda städerna för en gemensam kick-off i Bryssel. Som stöd för genomförandet av Cities Mission finns samarbetsplattformen NetZeroCities som samlar experter och praktiker från hela Europa, inklusive från Viable Cities och svenska städer. Många olika insatser planeras för att underlätta erfarenhetsutbyte och lärande mellan städerna. Samtidigt kommer de städer som sökt men inte valts ut att erbjudas andra möjligheter att medverka i satsningen.