Viable Cities Logo

Klimatfrukost 28: Företagens roll i den lokala klimatomställningen

I samtliga insatser inom Klimatneutrala städer 2030 ingår företag tillsammans med akademin, offentlig sektor och civilsamhället. Den kommunala sfären har endast delvis rådighet över de åtgärder som behöver genomföras varför företagens insatser och investeringar är avgörande. I vissa städer som exempelvis Helsingborg, Malmö och Stockholm har stad och företag skrivit lokala klimatkontrakt. Många företag har också valt att bli medlemmar i Viable Cities som ytterligare del i sitt engagemang för klimatomställningen. I denna klimatfrukost utforskar vi tillsammans med våra gäster på vilka olika sätt som företag kan engagera sig i städernas klimatomställning och vad som är framgångsfaktorerna bakom.

Medverkar gör;

  • Betty Rosenlind, Elis
  • Henrik Dahlsson, Scania
  • Louise Söderlind, Einride
  • Stefan Kujanpää, SSAB
https://www.youtube.com/watch?v=ji6exGzEhPk