Klimatneutrala Gävle 2030

Gävle kommun har ett miljöstrategiskt program med målet att bli klimatneutrala år 2035, inklusive konsumtionsbaserade utsläpp, och har redan en omfattande klimatfärdplan. Därtill ska Gävle bygga en av Europas mest hållbara stadsdelar Näringen. 

Genom att ansluta till Viable Cities vill vi lyfta vårt befintliga hållbarhetsarbete till nästa nivå genom att skapa systemtransformation tillsammans med projektkonsortiet och andra Viable Cities deltagare. Gävle har under lång tid byggt upp en organisation och kapacitet kring hållbarhetsfrågorna och har bra förutsättningar att leverera målsättningarna inom Viable Cities där vi redan är på god väg gällande klimatkontrakt, klimatinvesteringsplan och innovationsteam. 

Utöver dessa målsättningar kommer vi arbeta med tre åtgärder från vår klimatfärdplan, Kollektivtrafiken som nav i framtidens hållbara mobilitet, Hållbarhetssäkrad planerings- och byggprocess, Skapa handlingskompetens för en klimatneutral kommun.

Projektledare: Evelina Loberg

Total budget: 11 131 922 SEK

Sökt bidrag: 4 995 146 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Gävle kommun, Gävle Innovation Hub, Gavlegårdarna, Gävle Energi,Gavlefastigheter, Gästrike Återvinnare, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Microsoft, Svalna, FPX

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Gävle är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Gävle ingår sedan 2023 i den andra kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Gävle
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet