Viable Cities Logo

Klimatneutrala Gävle 2030

Gävle kommun har ett miljöstrategiskt program med målet att bli klimatneutrala år 2035, inklusive konsumtionsbaserade utsläpp, och har redan en omfattande klimatfärdplan. Därtill ska Gävle bygga en av Europas mest hållbara stadsdelar Näringen. 

Genom att ansluta till Viable Cities vill vi lyfta vårt befintliga hållbarhetsarbete till nästa nivå genom att skapa systemtransformation tillsammans med projektkonsortiet och andra Viable Cities deltagare. Gävle har under lång tid byggt upp en organisation och kapacitet kring hållbarhetsfrågorna och har bra förutsättningar att leverera målsättningarna inom Viable Cities där vi redan är på god väg gällande klimatkontrakt, klimatinvesteringsplan och innovationsteam. 

Utöver dessa målsättningar kommer vi arbeta med tre åtgärder från vår klimatfärdplan, Kollektivtrafiken som nav i framtidens hållbara mobilitet, Hållbarhetssäkrad planerings- och byggprocess, Skapa handlingskompetens för en klimatneutral kommun.

Projektledare: Evelina Loberg

Total budget: 11 131 922 SEK

Sökt bidrag: 4 995 146 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Gävle kommun, Gävle Innovation Hub, Gavlegårdarna, Gävle Energi,Gavlefastigheter, Gästrike Återvinnare, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Microsoft, Svalna, FPX

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Gävle är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Gävle ingår sedan 2023 i den andra kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Gävle
1st Swedish Cities Mission Forum
31 maj 2024

Redan för tio år sedan påbörjades resan mot det strategiska innovationsprogram som Viable Cities. För att ytterligare accelerera omställningen och stärka upp Viable Cities närvaro över hela Sverige invigdes denna vecka Viable Cities nya kontor och mötesplats i Umeå.

The delivery of the Swedish input to a joint Development Statement at the 1st Swedish Cities Mission Forum. Photography: Malin Grönborg
29 maj 2024

The EU Cities Mission to deliver 100 climate-neutral and smart cities by 2030 include seven Swedish cities; Gothenburg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm and Umeå. The seven Swedish Mission Cities have formed a joint Development Statement, which solidifies the Swedish…

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…