Klimatneutrala Helsingborg 2030

Helsingborgs ambition är att erbjuda invånarna en hög livskvalitet inom planetens gränser. Helsingborgs stad har en ambitiös klimat- och energiplan med mål om att nå nollutsläpp för kommunens yta till 2035. Som ett led i det lanserades ett lokalt Parisavtal, Klimatavtal i Helsingborg, våren 2021. I uppföljningen av klimat- och energiplanen konstaterades att staden når framgångar, men arbetet går för långsamt om vi ska nå våra mål i tid.

Med denna satsning vill staden, med utgångspunkt i pågående klimatarbete, skärpa omställningen mot klimatneutralitet genom Klimatkontrakt 2030 och klimatinvesteringsplanen tillsammans med näringsliv, föreningsliv och invånare.

Projektledare: Milou Mandolin

Total budget: 9 082 570 SEK

Sökt bidrag: 4 235 969 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Helsingborg stad, SolarPark, Öresundskraft, Skanska, NSR, KTH

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Helsingborg är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Helsingborg ingår sedan 2023 i den andra kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Helsingborg
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…

Viable Cities Medborgarengagemang i staden
3 juli 2023

Vi arrangerar 2 sessioner, och är samarbetspartners till en dag på Hållbarhetsarenan på Teaterskeppet. Vi ser fram emot sessionerna som har bred representation från politiska ledare i städer, nyckelaktörer från nationella myndigheter, EU-kommissionen samt vårt systerprogram i Spanien CitiES2030. Tillsammans…

EU inspireras av Viable Cities
14 februari 2023

‍Under förra veckan hade även Lund besök av Patrick Child från EU kommissionen! Patrick Child har ansvar för Mission Cities, en satsning där hundra städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2030. I intervjun berättar Patrick att det mest…

Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet