Viable Cities Logo

Klimatneutrala Helsingborg 2030

Helsingborgs ambition är att erbjuda invånarna en hög livskvalitet inom planetens gränser. Helsingborgs stad har en ambitiös klimat- och energiplan med mål om att nå nollutsläpp för kommunens yta till 2035. Som ett led i det lanserades ett lokalt Parisavtal, Klimatavtal i Helsingborg, våren 2021. I uppföljningen av klimat- och energiplanen konstaterades att staden når framgångar, men arbetet går för långsamt om vi ska nå våra mål i tid.

Med denna satsning vill staden, med utgångspunkt i pågående klimatarbete, skärpa omställningen mot klimatneutralitet genom Klimatkontrakt 2030 och klimatinvesteringsplanen tillsammans med näringsliv, föreningsliv och invånare.

Projektledare: Milou Mandolin

Total budget: 9 082 570 SEK

Sökt bidrag: 4 235 969 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Helsingborg stad, SolarPark, Öresundskraft, Skanska, NSR, KTH

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Helsingborg är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Helsingborg ingår sedan 2023 i den andra kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Helsingborg
1st Swedish Cities Mission Forum
31 maj 2024

Redan för tio år sedan påbörjades resan mot det strategiska innovationsprogram som Viable Cities. För att ytterligare accelerera omställningen och stärka upp Viable Cities närvaro över hela Sverige invigdes denna vecka Viable Cities nya kontor och mötesplats i Umeå.

The delivery of the Swedish input to a joint Development Statement at the 1st Swedish Cities Mission Forum. Photography: Malin Grönborg
29 maj 2024

The EU Cities Mission to deliver 100 climate-neutral and smart cities by 2030 include seven Swedish cities; Gothenburg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm and Umeå. The seven Swedish Mission Cities have formed a joint Development Statement, which solidifies the Swedish…

Bild från Lunds universitet på Universitetshuset med magnolior.
5 april 2024

Många lärosäten bidrar redan aktivt i städernas klimatomställning, men en acceleration behövs! Detta gäller inte minst att jobba med studenter som förändringsagenter som en del i både utbildning och forskning. Här kan städerna bidra med relevanta frågeställningar, rekommendationer och testmiljöer.…