Viable Cities Logo

Möt Viable Cities under Almedalsveckan 2019

AVECK_ARR_logo_stor-e1559907707725.jpg

I år deltar Viable Cities med egna event och som samarrangör i andra och i några fall som talare. Bland annat genomförs på måndag den 1 juli kl 16.15 ett seminarium med fokus på klimatneutrala städer med generaldirektörerna för Vinnova, Energimyndigheten och Formas och politiska företrädare för Stockholm, Göteborg, Uppsala och Umeå, detta följs av ett mingel.

Klimatlätt Almedalen

Under veckan genomförs en kampanj i samarbete med Uppsala kommun m fl inom ramen för projektet Klimatlätt där Almedalsbesökare får möjlighet att få grepp om sitt klimatavtryck och hur detta kan minska. I samband med mingel efter seminariet på Teaterskeppet måndag 1 juli (17.15) kör vi igång Klimatlätt Almedalen. Då kan du som deltagare få hjälp att mäta dina utsläpp få skräddarsydda tips om hur du kan lätta på klimatavtrycket. Du är även välkommen att själv ta reda på ditt klimatavtryck genom att ladda ner appen Svalna och ansluta dig till gruppen Klimatlätt i Almedalen. På ett seminarium under torsdagen följer vi upp tillsammans med frivilliga och experter.

Mind//Shift Almedalen

Under Almedalsveckan är Viable Cities medarrangör i Mind//Shift Almedalen där detta seminarium är ett av många events under veckan. Mind//Shift är en rörelse där vi vill engagera alltifrån näringsliv och offentlig sektor, till akademi och civilsamhälle, för att  fokusera på vårt psykiska välmående.

Psykisk hälsa är Sveriges absolut viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling. Den tillgången, vårt psykiska mående, är något som påverkas av alltifrån digitalisering och kost, till stadsmiljö och kultur. Under lång tid har vi dock pratat om och agerat på den psykiska ohälsan.

Med start i Almedalen vill vi tillsammans med våra samarbetspartners driva ett mentalt skifte, från reaktivt agerande till preventivt arbete för att stärka den psykiska hälsan. Vi ser människor framför roller och värdesätter alla olika perspektiv. Arbetsgivare, arbetstagare, entreprenör, beslutsfattare, förälder, barn och vän. Målet är att agera tillsammans, med vår gemensamma kunskap och angripa utmaningen från olika perspektiv. Mer info om Mind//Shift Almedalen

Frågor

Har du frågor kring Viable Cities medverkan under Almedalsveckan, mejla Åsa Minoz.


Vilka gör staden smartare? – Fokus digital infrastruktur?

Måndag 1/7 kl 10.00 – 10.45, Strandgatan 27, Primes trädgård , Visby
Arrangör: Clear Channel Scandinavia

Smarta, hållbara och inkluderande städer är beroende av ny teknik – men teknologiska framsteg är ingenting värda om de inte kommer staden till nytta. Redan idag finns digital infrastruktur vars potential och kapacitet inte används fullt ut. Lösningarna finns, men vilka tar tillvara på dem?

Smarta, hållbara och inkluderande städer är beroende av ny teknik – men teknologiska framsteg är ingenting värda om de inte kommer staden och dess invånare till nytta. Redan idag finns digital infrastruktur vars potential och kapacitet inte används fullt ut. Kan folkvalda i städer använda digitala annonstavlor för bryta igenom de tjockaste filterbubblorna? Kan de ändra beteenden hos invånarna från nedskräpning till återvinning? Och när läget är akut – kan de visa vägen till trygghet och hjälp? Lösningarna på många städers problem finns redan idag, men vilka tar tillvara på dem? Tema: Live. Det här samtalet anordnas inom ramarna för konceptet Campus – en arena för tvärsektoriella samtal, där stuprör korsas och nya lösningar och problem identifieras. Under fyra dagar öppnar Prime upp sin trädgård för att samla relevanta aktörer inför avgörande frågeställningar inom fyra teman: Live, Work, Move, Eat. Läs mer på länken nedan.

Medverkande:

 • Olga Kordas, programchef för Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara, KTH

 • Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, Moderaterna

 • Claes Kugelberg, operativ chef, Clear Channel Scandinavia

 • Per Grankvist, moderator, journalist och hållbarhetsexpert


Hur kan vi minska vårt klimatavtryck? Så gör Världens klimatstad?

Måndag 1/7 kl 11.00 – 11.45 Donners plats 6, Verandan, Visby
Arrangör: Uppsala kommun

70 procent av världens befolkning väntas bo i städer år 2050. Det medför stora miljö-och klimatutmaningar men också möjligheter. Tillsammans kan kommun, näringsliv och civilsamhälle bidra till en hållbar omställning genom att främja hållbara livsstilar i samarbete med engagerade medborgare.?

Uppsala utsågs till årets klimatstad 2018 av Världsnaturfonden och fortsätter nu arbetet för att uppnå hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Städerna kommer påverka framtiden mycket, inte minst då 70 procent av världens befolkning väntas bo i städer år 2050. Hur kan medborgarnas kunskaper, deltagande och engagemang inom klimat- och miljöfrågor användas som drivkraft för att komma närmare visionen om en hållbar stad? Genom att visa hur kommun, näringsliv och civilsamhälle samverkar för att främja hållbara livsstilar och underlätta mer hållbara val i vardagen tar Uppsala täten i omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle.

Medverkande:

 • Björn Sigurdson, Moderator, klimatstrateg, Uppsala kommun

 • Stefan Sandberg, VD, Uppsalahem

 • Josefin Wangel, forskare SLU, co-director SLU Urban Futures, SLU

 • Olgas Kordas, Programchef, Viable Cities

 • Linnéa Haeggström, kampanjledare Klimatlätt, Uppsala kommun

 • Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan/Uppsala domkyrka


Hur kan hållbar stadsutveckling bidra till vår psykiska hälsa?

Måndag 1/7 kl 13:00 – 13:50 Helge Ands kyrkoruin, Norra kyrkogatan 3G
Arrangör: Uppsala kommun

När vi pratar om framtidens städer har vi ett stort fokus på hållbarhet. Oftast kopplas detta fokus till klimat och miljömässig hållbarhet. Men finns det även plats för diskussioner om hur stadsutveckling kan bidra till psykisk hälsa? Kan vi utforma städer så att de bidrar till psykiskt välmående?

Stora frågor vävs in i vår framtida stadsutveckling, såsom livsstil, konsumtion, mobilitet och tillgänglighet, byggd miljö och infrastruktur. Alla dessa frågor vävs samman när vi närmar oss en ny era av digitalisering, delningsekonomi och hållbarhet. Vilka utmaningar inom psykisk hälsa kan vi och kommer vi möta i utvecklingen av städer och de miljöer där vi bor och har vår vardag? Och vilka synergier kan vi hitta i att åstadkomma städer där miljö- och klimatfrågor och psykiskt välmående är delar i ett gott liv för alla inom planetens gränser?

Medverkande:

 • Mats Hedros, VD, AMF Fastigheter

 • Olga Kordas, Programchef, Viable Cities

 • Jesper Lövkvist, Arkitekt, Utopia

 • Sussane Nordling, Politiker, Stockholms Läns Landsting

 • Stina Carlsson Reich, VD, itch


Hur kan svenska städer bli klimatneutrala till 2030? Hur får vi ett gott liv i staden för alla?

Måndag 1/7 kl 16.15 – 17.15  Teaterskeppet (Teatersalongen), Visby hamn, Visby
(Observera! Välkommen att delta vid efterföljande mingel)

Arrangör: Viable Cities

Städerna står för 80% av klimatutsläppen och städers agerande kommer avgöra hur vi lyckas i att ställa om till klimatneutralt. Till hösten kraftsamlar ett tiotal svenska för att bli klimatneutrala redan 2030. Hur satsar svenska städer tillsammans för att accelerera denna omställning?

Enligt FNs klimatpanel står mänskligheten inför en existentiell utmaning. Vi måste hantera klimathotet, och det är bråttom. Uppsala, Stockholm, Göteborg och Umeå är bland de mest ambitiösa svenska städerna i klimat- och hållbarhetsfrågor. De siktar nu på att öka takten i sin klimatomställning inom ramen för Viable Cities mission Klimatneutrala städer 2030. Hur satsar städerna för att få en snabbare och mer kraftfull omställning? Hur kan städer arbeta tillsammans för snabbare och större effekt? Hur kan Sveriges och EUs satsningar på forskning och innovation stödja de transformativa systemförändringar som krävs för klimatneutrala städer? Hör städernas planer för klimatneutrala städer med ett gott liv för alla. Stanna gärna kvar vid efterföljande mingel.

Medverkande:

 • Allan Larsson, ordförande, Viable Cities

 • Olga Kordas, programchef, Viable Cities

 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova

 • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

 • Ingrid Pettersson, generaldirektör, Formas

 • Indy Johar, expert systeminnovation, Dark Matter Laboratories

 • Axel Darvik, 1e v ordf miljö- och klimatnämnden, (L) Göteborgs stad

 • Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, (S) Umeå kommun

 • Rickard Malmström, kommunalråd med ansvar för klimat, miljö, natur och gata, (MP) Uppsala kommun

 • Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd, Stockholms stad

 • Åsa Minoz, moderator, Viable Cities

Stanna gärna och mingla med oss efter seminariet!

Hur kan städer samverka kring digitalisering för att bidra till ett gott liv för alla invånare?

Tisdag 2/7 kl 09.15 – 10.00 Trappgränd 1, arenan Stadsutvecklingsdagarna
Arrangör: Arrangeras i samarbete mellan Viable Cities, RISE och SKL.

Data är det nya guldet för att skapa värden som ger en hållbar utveckling och god livskvalitet i städer och samhällen. Idag hindras denna utveckling av bristen på standardisering och gemensamma ramverk. Hur kan städer samverka för att nyttja digitalisering för ett gott liv för alla invånare?

Sveriges kommuner och regioner har kommit olika långt i arbetet med datadriven innovation, och det finns mycket vi kan lära av varandra. Sverige är i ett internationellt sammanhang till storleken bara är EN stad. Vi måste jobba smartare tillsammans och med andra länder för att lyckas. I projektet City as a Platform inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities samverkar ett antal kommuner i Sverige kring standardisering av datahantering och datadriven innovation i städer. Syskonprojektet Urban Digg Infra, tittar samtidigt under ytan och utforskar vad som kan vara rimliga krav att ställa på städers digitala infrastruktur framöver. Ett internationellt nätverk är också under uppbyggnad med liknande ambitioner. Seminariet tar avstamp i projekten City as a Platform och Urban Digg Infra och ger olika perspektiv på de möjligheter och utmaningar som finns: utifrån en enskild kommun, nationellt och internationellt.

Medverkande

 • Olga Kordas, Programchef, Viable Cities

 • Claus Popp Larsen, Projektledare City as a Platform, RISE

 • Alex Jonsson, Projektledare Urban Digg Infra, KTH

 • Ulrika K Jansson, Samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun

 • Mikael Anneroth, Expert Human and Society perspective of ICT, Ericsson

 • Thérèse Balksjö, moderator, RISE


Vilka nyckelfrågor inom omställningen till hållbara städer har dominerat veckan?

Torsdag 4/7 kl 08.30 – 09.30 Teaterskeppet (Stora salongen), Visby hamn, Visby
Arrangör:  Arrangeras i samarbete mellan Viable Cities, Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Future Position X, Smart Housing Småland, Internet of things Sverige och IQ Samhällsbyggnad.

Almedalsveckan är ett viktigt forum för hållbar förändring och mycket handlar om hållbara städer. Hur kan vi ställa om till klimatneutrala städer? Hur gör vi investeringar som främjar social hållbarhet? Hur ska den digitala infrastrukturen se ut? Hur kan medborgarengagemang främjas i detta?

Tillsammans över en god frukost summerar vi seminarier, uttalanden och viktigaste lärdomar från veckan. Experter agerar spanare och inleder med sina observationer och insikter om vilka frågor kring smarta och hållbara städer som stått i fokus under veckan. Därefter får du som deltagare dela med dig av dina intryck med övriga deltagare. Slutligen summerar vi vilka nyckelfrågor som stått ut under veckan. Vi gör också en scanning bland arrangörer deltagare vilka som är kommande steg under hösten och därefter kring dessa nyckelfrågor.

Medverkande

 • Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

 • Olga Kordas, Programchef, Viable Cities

 • Anna Fjällström, CEO, Future Position Xd

 • Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen

 • Jin Moen, Programchef, IoT Sverige

 • Mikael Ludvigsson, Processledare, Smart Housing Småland

 • Anders Carlsson, Processledare, Visual Sweden

 • Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad


Medborgarengagemang för klimatneutrala städer – hur kan vi lätta på klimatavtrycket?

Torsdag 4/7 kl 16.00 – 16.45 Gotlands museum, Strandgatan 14, Aktuell Hållbarhets Arena
Arrangör: Arrangeras i samarbete mellan Coompanion, Viable Cities, Social Venture Network (SVN Sweden).

Kan digitala plattformar för mer klimatsmarta vardagspraktiker bidra till en mer hållbar Almedalsvecka? Besökare under veckan ska transportera sig, få boende och en praktisk vardag. Miljö- och klimatbelastningen ökar påtagligt med massor av människor på en liten plats?

40 000 besöker i Visby denna vecka, en liten turiststad med ett rikt kulturarv och begränsad plats och resurser. Här finns möjligheter att testa nya tjänster och beteenden som behöver bli mer hållbara. Veckan har varit en experimentverkstad för hållbara städer då vi engagerat besökare att göra klimatsmartare val i Visby. Klimatlätt är ett projekt inom programmet Viable Cities där Uppsala kommun tillsammans med en rad aktörer skapar engagemang kring klimat och hållbarhet och bidrar till att fler gör hållbara val i sin vardag. Uppsala utsågs 2018 till Årets globala klimatstad, en utmärkelse från WWF. I samarbete med Klimatlätt har Almedalsbesökare kunnat testa appen Svalna, fått grepp om sitt klimatavtryck och utforskat och kommit med idéer om vad som kan underlätta mer klimatsmarta vardagspraktiker. Här följer vi upp med experter och besökare som agerat testpiloter för att se hur det gått och vi spanar också kring möjligheter för framtiden.

Medverkande

 • Sophie Nachemson Ekwall, Global Utmaning, Handelshögskolan Stockholm

 • Linnea Häggström, Kampanjledare, Uppsala kommun, Klimatlätt

 • Björn Sigurdsson, Klimatstrateg, Uppsala kommun

 • Åsa Minoz, Kommunikationsstrateg, Viable Cities

 • Olga Kordas, Programchef, Viable Cities

 • Stina Algotsson, Vd, BFUF

 • Marcus Bergh, Coompanion