Viable Cities Logo

Etikett Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är en av organisationerna som bemannar Viable Cities, och är även värdorganisation. Här hittar du senaste nytt om KTH.

Klimatfrukost 38

Klimatfrukost 38: “Följeforskning” – a new breed of transition research

In Sweden, several researchers have worked closely together with cities and national innovation actors to support them in steering sustainability transitions by contributing to learning from practice, increased reflexivity and helping to identify evidence about system change. This role got the name of 'följeforskare' (literal translation from Swedish is 'following' or 'companion' researcher). Together we will explore what makes "följeforskning" special in terms of benefits and challenges, why it is especially relevant in accelerating the transition to climate neutral cities, and what role it can play for both cities and national support platforms.
Läs merKlimatfrukost 38: “Följeforskning” – a new breed of transition research
Favorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2

Favorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2

Stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Det ska förverkligas genom en medborgardriven process som Sharing Cities Sweden i Stockholm har utarbetat, i samverkan med lokala aktörer. Men vad måste Sjöstadens medborgare och företagare göra för att förverkliga detta mål? Här fortsätter Örjan Svane, professor emeritus KTH, att diskutera detta.
Läs merFavorit i repris: Fyll klimatgapet – del 2

Favorit i repris: Fyll klimatgapet

På ett konkret och enkelt sätt beskriver Örjan Svane, professor emeritus KTH, här gapet mellan insatser och klimatmål och vad som kan göras för att överbrygga det. Han utgår från omställningsarbetet i Hammarby sjöstad, Stockholm, som drivs av den lokala föreningen ElectriCITY. Texten publicerades första gången på Viable Cities blogg i maj 2021.
Läs merFavorit i repris: Fyll klimatgapet

Städer i Ukraina ska bli klimatsmarta när de byggs upp igen

Många av Ukrainas städer är förstörda och sönderbombade. En ny EU-satsning – UniCities – som leds av KTH, och som initierades och koordineras av Viable Cities programchef Olga Kordas, ska ge stöd till aktörer i Ukraina att bygga kompetens för att kunna återuppbygga städerna så att de samtidigt kan bli klimatneutrala och hållbara för framtiden.
Läs merStäder i Ukraina ska bli klimatsmarta när de byggs upp igen
Viable Cities Klimatfrukost

Klimatfrukost 25: Leadership and capacity building for climate neutral cities 2030

The transition to become climate neutral 2030 requires that cities work in new ways. In this climate breakfast we explore how the cities of Valencia and Stockholm have handled this challenge in terms of leadership, organisation and capacity building. We also learn more about new tools such as portfolio management and the role of intermediary organisations such as citiES 2030 in Spain and Viable Cities in Sweden, for supporting this development.
Läs merKlimatfrukost 25: Leadership and capacity building for climate neutral cities 2030

Fyra projekt ska bidra till energipositiva stadsdelar i Europa

Nu är det klart vilka projekt som har beviljats medel i utlysningen Energipositiva stadsdelar, ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe. Det är Cities4PEDs, Interact, PED-ID och Trans-PED, alla med svenska parter, som nu får till uppgift att underlätta lärandet mellan städer och länder för att skapa energipositiva stadsdelar i Europa.

Läs merFyra projekt ska bidra till energipositiva stadsdelar i Europa

Möt Viable Cities i Almedalen

Kan digitalisering hjälpa växande svenska städer att ta ledartröjan i att bli klimatneutrala? Måndag 2/7 kl 16.00 – 17.00  Teaterskeppet (Lilla Matsalen), Visby hamn, Visby Digitalisering är en kraftfull möjliggörare för innovation. Sådant som artificiell intelligens, blockkedjeteknik och delningsekonomi öppnar…

Läs merMöt Viable Cities i Almedalen

Strategidag 9 november

Torsdag den 9 november hade vi en strategidag, där våra partners träffades för att tillsammans diskutera olika strategiska projekt som senare ska genomföras av våra medlemmar. Under dagen fick deltagarna delta i olika workshops där de fick brainstorma idéer och…

Läs merStrategidag 9 november

Seminarium: Digitalisera för hållbarhet – så kan IT fungera som ett verktyg för hållbar utveckling!

Är digitaliseringen ett hinder på vägen eller en möjlighet för en hållbar samhällsutveckling? Hur säkerställer vi att effektivare processer också bidrar till hållbarhet? Vilka är de konkreta miljöproblem som digitaliseringen kan lösa? KTH bjuder in till en heldag om hur Sverige kan digitalisera för hållbarhet.Under dagen tar vi ett helhetsgrepp kring hur IT kan bidra till att lösa stora samhällsproblem. Vi berättar om lärdomar från vår forskning och samtalar med representanter från politik, näringsliv och myndigheter.

Läs merSeminarium: Digitalisera för hållbarhet – så kan IT fungera som ett verktyg för hållbar utveckling!

Intervju med Olga Kordas

Peter Ardell på KTH har intervjuat programchef Olga Kordas om Viable Cities. Så här skriver han: Nu startar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

Läs merIntervju med Olga Kordas

Pressmeddelande: Närmare en miljard kronor till forskning om hållbara städer

Nu startar det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities – den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. 960 miljoner kronor fördelat över tolv år kommer att läggas på programmet som leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält så väl som näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle.

Läs merPressmeddelande: Närmare en miljard kronor till forskning om hållbara städer