Viable Cities Logo

European Viable Cities Day 2021

Klimatkontrakt 2030 revideras varje år, och utvecklas och vässas år från år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio städer, fyra myndigheter och programmet Viable Cities.

Den 8 december 2021, under det högtidliga eventet European Viable Cities Day 2021, signerades den andra versionen av Klimatkontrakt 2030 av de nio städerna i våg 1 av satsningen Klimatneutrala städer 2030, tillsammans med aktuella myndigheter och Viable Cities. De 14 städer som sedan 1 oktober 2021 tillkommit i denna satsning signerade en avsiktsförklaring den 8 december 2021 för att sedan signera Klimatkontrakt 2030 version 2022.

European Viable Cities Day 2021 anordnades av Viable Cities tillsammans med den svenska representationen av EU-kommissionen.

Vår förhoppning är att dokumenten nedan kan vara värdefulla för alla personer och och organisationer som aktivt verkar för att snabba på städers omställning.

Vi ser Klimatkontrakt 2030 som ett verktyg som steg för steg bidrar till att bygga rörelse och förmåga till omställning, på lokal nivå såväl som nationell och internationell nivå.


Här nedan finns länkar till de dokument som signerades under European Viable Cities Day 2021. Klicka på länkarna för att hämta respektive dokument.

Klimatkontrakt 2030 (version 2021)

  1. Enköpings kommuns klimatkontrakt
  2. Göteborgs Stads klimatkontrakt
  3. Järfälla kommuns klimatkontrakt
  4. Lunds kommuns klimatkontrakt
  5. Malmö stads klimatkontrakt
  6. Stockholms stads klimatkontrakt
  7. Umeå kommuns klimatkontrakt
  8. Uppsala kommuns klimatkontrakt
  9. Växjö kommuns klimatkontrakt