Viable Cities Logo

Tillgänglighet

Vi vill att alla ska kunna ta del av viablecities.se oavsett förmågor eller förutsättningar. Därför arbetar vi löpande med tillgänglighet för att rätta till de brister som finns på webbplatsen.

Vi arbetar aktivt med att webbplatsen ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därför berättar vi om hur vi arbetar med tillgänglighet, vilka kända tillgänglighetsproblem vi har och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi är dock medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Vi arbetar med att åtgärda dessa tillgänglighetsbrister.

Vad innebär tillgänglighet på vår webbplats?

Våra tillgänglighetskrav handlar om allt från kontrast mellan textfärg och bakgrund till att språket ska vara begripligt och att webbplatsen är lätt att navigera. Detta gynnar alla användare. Vissa av våra anpassningar syns inte, men är nödvändiga för att användare med hjälpmedel ska kunna ta till sig informationen. Gravt synskadade användare kan till exempel använda skärmläsare, ett hjälpmedel som läser upp webbplatsens innehåll eller omvandlar det till punktskrift. Röreselsehindrade användare som har svårt att använda en mus kan navigera med hjälp av tangentbordet istället. För att dessa funktioner ska fungera ställer vi vissa krav på hur webbplatsen ska vara uppbyggd, det vill säga hur koden är skriven och hur innehållet är formaterat.

Brister i digital tillgänglighet

Otillgängliga pdf-dokument

Information som finns publicerad i dokument (exempelvis PDF-filer) ska också uppfylla tillgänglighetskraven. Äldre dokument (som offentliggjorts före den 23 september 2018) undantas från kraven, om de inte är till exempel blanketter som används. Mycket viktig information är publicerad i bifogade dokument, framför allt i pdf-filer och docx-filer. Vissa av dessa dokument är tillgänglighetsanpassade, men inte alla. På kort sikt arbetar vi aktivt med att tillgänglighetsanpassa nya pdf-dokument. Vi strävar efter att ersätta bifogade dokument med webbsidor.

Alternativ saknas för ljud- och videoinnehåll

Alla digitala videoproduktioner ska kunna användas av alla oavsett funktionsförmåga. De ska fungera för dem som inte kan se, inte kan höra, har begränsad handkraft eller inte är datorvana. Vissa av våra videoproduktioner går inte att ta till sig om man är hörsel- eller synskadad. Våra videoproduktioner är inte alltid översatta till svenska eller textade, och aldrig syntolkade eller teckenspråkstolkade. Vi strävar efter att åtgärda detta successivt.

Långa komplicerade texter

Många av våra texter är långa och komplicerade. De hanterar komplexa ämnen och har ofta skrivits av personer med expertkunskaper inom området. Det är inte alltid lätt att göra dessa texter enkla att förstå, vi strävar dock mot att skriva om webbplatsens texter så att de ska vara möjliga att förstå för så många som möjligt.

Andra brister

  • Inkorrekta rubriksnivåer som inte följer hierkarin
  • En oförutsägbar och okonventionell startsida som försvårar navigeringen
  • Otillräckliga länktexter och länkbeskrivningar
  • Brutna länkar

Undantag från regler

Viable Cities åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla ovan nämnda brister och vi kommer inte att hinna göra detta före den 23 september 2020.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vi arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling och vårt mål är att nå en sammanhängande och tillgänglig kundupplevelse för alla.

Hjälp oss att bli bättre

Om du har ett förslag på något vi kan göra bättre, vill vi gärna höra ifrån dig så att vi kan ta med det i vårt tillgänglighetsarbete.
Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Om du upplever problem med att komma åt information på vår webbplats, skicka gärna in en rapport till oss.

Vi vill att alla ska kunna ta del del av viablecities.se oavsett förmågor eller förutsättningar. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Om du har problem eller ett förslag på något vi kan göra bättre på webbplatsen, vill vi gärna höra ifrån dig.

Namn (frivilligt)

Ditt namn (frivllligt)

First Name

Last Name

Webbsida (frivilligt)

På vilken sida på webbplatsen upplever du tillgänglighetsproblem?

Beskriv problemet(required)

Beskriv ditt tillgänglighetsproblem så utförligt som möjligt så att vi kan åtgärda det.

Orsak till problemet

Ange gärna av vilken orsak du rapporterar.