Viable Cities Logo

Etikett Klimatkontrakt

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling där alla parter tar på sig att bidra till klimatomställningen. Här hittar du senaste nytt om klimatkontrakt.

På Viable Cities stämma i oktober 2023 diskuterade medlemmarna den strategiska utvecklingen av programmet.

Tio år för klimatneutrala städer

Inom Viable Cities mobiliserar idag, 2023, ett växande antal städer tillsammans med en bredd av aktörer för att snabba på den lokala omställningsresan till klimatneutrala och hållbara samhällen. Mobiliseringen sker på flera nivåer samtidigt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Men hur började det?
Läs merTio år för klimatneutrala städer

Linköping berättar om klimatarbetet nu och framåt

Mikael Sanfridson, borgmästare i Linköping, berättar om Linköpings klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, varav Linköping är en av dem, signerar 2022 års Klimatkontrakt 2030.
Läs merLinköping berättar om klimatarbetet nu och framåt

Borlänge berättar om klimatarbetet nu och framåt

Lena Lagestam, styrelseordförande i Borlänge Energi, berättar om Borlänges klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen. Filmen spelas in inför European Viable Cities Day 2022 där 23 svenska städer i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030, varav Borlänge är en av dem, signerar 2022 års Klimatkontrakt 2030.
Läs merBorlänge berättar om klimatarbetet nu och framåt

Vinnova och Viable Cities i designfas för systemdemonstratorer

För att nå missionen klimatneutrala städer till 2030 krävs en omställning av hela samhällssystemet. Vi behöver arbeta på helt nya sätt och hitta lösningar som innefattar alla dimensioner som påverkar våra liv: från regelverk som styr och näringslivets affärsmodeller till alla medborgares beteende.
Nu utvecklar Vinnova, Viable Cities och flera städer ett nytt verktyg för att åstadkomma detta – systemdemonstratorer. Anna Gemzell från Umeå kommun tror att verktyget kan göra skillnad.

Läs merVinnova och Viable Cities i designfas för systemdemonstratorer

Minimöte i Borlänge gav stor utdelning 

Gävle, Borlänge och Eskilstuna är tre av de “nyare” kommunerna i satsningen Klimatneutrala städer 2030. I veckan träffades projektledarna från de tre på Palladium i Borlänge för gemensamt lärande.
– Det finns ett stort värde i att utveckla befintliga och hitta nya samarbetsformer mellan städerna när klimatarbetet accelereras, säger Evelina Loberg, projektledare i Gävle kommun.

Läs merMinimöte i Borlänge gav stor utdelning 

Transition Lab Forum 8: Klimatmobilisering på alla nivåer

Under Transition Lab Forum 8 fick vi ta del av erfarenheter från Skellefteå som en del i omställningen i norra Sverige, och vi utforskade några nyckelfrågor i omställningsprocessen och Klimatkontrakt 2030 – flernivåstyrning, hållbart byggande, affärsstrategier för hållbarhet och medborgarengagemang. Kraften i omställningen i norr är ett gyllene tillfälle att nyttja för att snabba på klimatomställningen i hela Sverige och i omvärlden.

Läs merTransition Lab Forum 8: Klimatmobilisering på alla nivåer
Klimatfrukost generell

Klimatfrukost 19: Ett djupdyk i Klimatkontrakt 2030

Vi gästas denna frukost av vår programchef Olga Kordas som utvecklar tankarna kring Klimatkontrakt 2030s innersta väsen, och av Henrik Johansson från Växjö kommun samt Charlotte Brynielsson från Kalmar kommun. Båda kommuner är med i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och kommer berätta om värdet av klimatkontrakt, den iterativa processen, vad de har åstadkommit och planerna framöver. Välkomna till Viable Cities Klimatfrukost 2022!
Läs merKlimatfrukost 19: Ett djupdyk i Klimatkontrakt 2030

European Viable Cities Day 2021

Klimatkontrakt 2030 revideras varje år, och utvecklas och vässas år från år för att snabba på omställningen till klimatneutrala, hållbara städer. Den första versionen signerades i december 2020 av nio städer, fyra myndigheter och programmet Viable Cities. Den 8 december…

Läs merEuropean Viable Cities Day 2021

Svenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa

23 städer och fem myndigheter jobbar nu med Klimatkontrakt 2030 som ett verktyg för att nå missionen – klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Under European Viable Cities Day 2021 manifesterades arbetet med en signeringsceremoni. Europeiska gäster och representanter från alla 23 städer och fem myndigheter delade med sig av hur vi tillsammans kan påskynda klimatomställningen.
Läs merSvenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa

Bloggen: Stockholms stad – Från slump till struktur

Sedan i oktober arbetar 23 städer i satsningen Klimatneutrala städer 2030 för att tillsammans snabba på klimatomställningen. De nio städer som varit med sedan starten 2019 delar nu med sig av sina viktigaste erfarenheter i en serie blogginlägg. Denna gång handlar det om Stockholms stad, som jobbar för att implementera pilot- och demonstrationsprojekt i större skala, och ser att Klimatkontrakt 2030 stärker arbetet för ett hållbart klimatneutralt samhälle.

Läs merBloggen: Stockholms stad – Från slump till struktur

Klimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

I arbetet med Klimatkontrakt 2030 har Viable Cities identifierat fyra områden som strategiskt viktiga för klimatomställningen i städer. I våras fick Ramboll i uppdrag att tillsammans med oss utveckla en strategi för ett av dessa områden, det handlar om hur digitalisering och digitala verktyg kan stötta omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.
Läs merKlimatfrukost 15: Digitala verktyg som stöd i klimatomställningen

Klimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

I våras fick Anthesis i uppdrag av Viable Cities att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhället kan engageras som medskapare i stadens framtid. Genom bland annat workshops och intervjuer har Anthesis, tillsammans med sina samarbetspartners Actinate och Sustainable 3.0, samlat in information som analyseras och nu resulterar i rekommendationer om en möjlig väg framåt.
Läs merKlimatfrukost 14: Medborgarna som medskapare i klimatomställningen

Viable Cities Klimatkontrakt 2030 på export till EU 

Det svenska Klimatkontrakt 2030 kommer att inspirera utformningen av EU:s Climate City Contract. Det står klart sedan Viable Cities blir en av parterna i EU-satsningen Net Zero Cities.

– Viable Cities har en viktig roll i Net Zero Cities – att koppla ihop och dela med sig av lärdomarna från den nationella klimatkontrakts-processen också i det europeiska arbetet, säger Anders Wijkman, vice ordförande Viable Cities.

Läs merViable Cities Klimatkontrakt 2030 på export till EU 

Knytkalas i mellanrummens arkitektur

Under arbetet med Klimatkontrakt 2030 har flera strategiska utvecklingsområden identifierats, områden som behöver förstärkas för att snabba på klimatomställningen. Ett av dem är medborgarengagemang. I våras fick Anthesis i uppdrag att utveckla en strategi för hur medborgare och civilsamhälle kan engageras som medskapare i stadens framtid. På vår blogg reflekterar Agneta Persson, Anthesis, om vad de kommit fram till.
Det är också temat för Klimatfrukost 6 okt.

Läs merKnytkalas i mellanrummens arkitektur

Ramboll och Anthesis får uppdrag för Viable Cities

Vårt sökande efter samarbetspartners för utvecklingen av två strategiska projekt gav mycket god utdelning – vi fick in över 30 högklassiga anbud. Nu är det klart vilka som får uppdragen att utveckla två parallella strategier för omställning till klimatneutrala städer. Ramboll kommer att leda arbetet med strategin för digitalisering och digitala verktyg och Anthesis ska driva strategin för medborgarengagemang.

Läs merRamboll och Anthesis får uppdrag för Viable Cities

Transition Lab Forum 5: Klimatinvesteringarna kräver nya sätt att samarbeta

Nya sätt att samarbeta, tänka och investera diskuterades flitigt under Viable Cities Transition Lab Forum 5 den 24 mars. Temat för konferensen – investeringsplaner för klimatneutrala städer, utforskades utifrån olika perspektiv med representanter från finansvärlden, akademin, myndigheter och naturligtvis från värdstäderna Lunds kommun och Malmö stad.

Läs merTransition Lab Forum 5: Klimatinvesteringarna kräver nya sätt att samarbeta

200 miljoner för klimatneutrala och hållbara städer

Nu öppnar Viable Cities vår största utlysning hittills – den totala budgeten för utlysning #8 är 200 miljoner kronor. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 växer därmed från nio städer till tjugo.

Vill din stad bidra till att snabba på klimatomställningen i städer och arbeta för ett gott liv för alla inom planetens gränser? Sök och bli en av Viable Cities pionjärstäder.

Läs mer200 miljoner för klimatneutrala och hållbara städer

På bloggen: Klimatkontrakt för ett samhälle där vi alla frodas

I rapporten “100 climate-neutral cities by 2030 – by and for the citizens”, föreslås utvecklingen av en “multi-level and co-creative process formalised in a Climate City Contract, adjusted to the realities of each city”. I Sverige undertecknade nio städer Klimatkontrakt 2030 den 11 december, tillsammans med fyra nationella myndigheter och Viable Cities. I det här blogginlägget utforskar Viable Cities och Dark Matter Laboratories hur vi demokratiskt skapar åtaganden för omställning till hållbara och klimatneutrala städer.

Läs merPå bloggen: Klimatkontrakt för ett samhälle där vi alla frodas