Viable Cities Logo

European Viable Cities Day 2019 och att arbeta med “Missions”

Den 11 december 2019, i anslutning till Nobeldagen, och samma dag som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade The European Green Deal, organiserade Viable Cities och EU-kommissionen European Viable Cities Day för andra året i rad. Fokus låg på klimatengagemang, ledarskap och påverkan.

Några av de medverkande var Laurent Fabius, ordförande för FN:s klimatkonferens i Paris 2015; Jan Eliasson, före detta vice generalsekreterare i FN och Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

 

“I don’t believe we will solve the problems this year. But 2020 must be the year when we bend the curve. It must be.”

— Laurent Fabius

 

Syftet med konferensen var att lära sig om städernas roll för att uppnå viktiga samhällsuppdrag inom ramen för globala, europeiska och nationella klimat- och hållbarhetsåtgärder samt hur Horizon Europe kan stödja denna roll. Vi undersökte hur svenska städer och medborgare kan ta ledningen i denna nya utmanande utveckling och hur Viable Cities kan stödja forskning och innovation för detta ändamål.

Viable Cities ordförande Allan Larsson berättade om de preliminära resultaten för EU-kommissionens Mission Board för klimatneutrala och smarta städer, där han agerar vice ordförande. Under dagen ordnades även Q&A-sessioner, paneldiskussioner, presslunch och ett efterföljande mingel.

EU-kommissionens förslag till Horizon Europe från och med 2021 innehåller en viktig nyhet som kallas Missions”. Målet är att möjliggöra att forsknings- och innovationsagendan får kontakt med medborgarna och involvera dem i att skapa en bättre framtid för Europa. “Missions” definieras som “ambitiösa, djärva mål för att ta itu med frågor som påverkar vårt dagliga liv”. Viktiga aspekter är att stärka innovationseffekterna av projekt och inkludera civilsamhällets organisationer och medborgare. Städer är centrala för klimatarbetet, och i många fall är städernas klimatmål mycket mer ambitiösa än de nationella målen.

Viable Cities inspireras av Horizon Europe och IPCC-rapporten 2018 och arbetar enligt “mission-oriented approach. Vår mission för programmet är: Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

 

“I don’t want to separate developed and developing countries anymore. We all need to develop. The 17 SDG:s are guiding us.”

— Jan Eliasson

 

Under dagen utsågs även Viable Cities Champions. Med den årliga utmärkelsen firar vi förändringsledare som bidrar till att göra vårt program till en framgång. Årets vinnare blev:

  • Gunnar Björkman, Stockholms stad

  • Ida Boström, Göteborgsregionen

  • Jonas Kamleh, Malmö stad

  • Anna Ledin, Göteborgs Stad

  • Johan Gammelgård, Umeå

“För banbrytande insatser för att samskapa Viable Cities program och få ombord kompetenser, nätverk och ett äkta engagemang för att uppnå verklig påverkan. ”

— Motivering för 2019 års Viable Cities Champions

 

 


Urval av bilder från dagen