Viable Cities Logo

Klimatneutrala Lund 2030

Klimatneutrala Lund våg 2

Klimatneutrala Lund 2030 2.0 kommer att bygga vidare på de arbetssätt, nätverk, metoder och resultat som framkommit i steg 1. Projektet kommer också att 

 • Etablera en Omställningsfunktion med representanter från kommunens förvaltningar och bolag, universitetet, innovationsnätverk och externa aktörer, med fokus att påskynda omställningen till ett klimatneutralt Lund. 

 • Ta fram en klimatinvesteringsplan för investeringar både inom och utanför den kommunala sektorn.  

 • Genom konkreta case testa och implementera lösningar för en hållbar mobilitet, cirkulär ekonomi och energi i staden och byarna, samt utvärdera dessa utifrån effekt och somr en lärprocess och titta på möjligheter att skala upp.

 • Öka takten i omställningsarbetet genom en kombination av nya samverkansformer och utnyttjande av befintliga nätverk, samt digitalisering som möjliggörare.

 • Fungera som ett paraply som samlar alla satsningar som görs inom Lund för att uppnå klimatneutralitet till 2030

 • Årligen revidera Klimatkontrakt

Projektledare: Thea Ohlander Arfwidsson

Total budget: 9 995 215 SEK

Sökt bidrag: 4 996 964 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Lunds kommun, Kraftringen, Lunds universitet, Rise, Naturskyddsföreningen, Trivector, IVL, Circle Centre

Klimatneutrala Lund våg 1

I Smart och klimatneutralt Lund 2030 kommer ett innovationsteam att bildas som består av designbolag, forskningsinstitutioner och ett tvärsektoriellt team centralt placerade i kommunen. Detta team ska tillsammans med en innovationskartläggare leverera en färdplan för hur Lund kan bli klimatneutralt till 2030:

 • Ett utvecklat arbetssätt för innovationsteamet som baseras på service design och open innovation

 • En kartläggning av problemområden där forskning och nya innovationer behövs för att komma vidare i energi- och klimatomställningen

 • Ett koncept (inkl. affärsplan, teknik och styrmedel) för ett hållbart och robust energisystem som möjliggör framtida lösningar som elektriska bilar och elvägar samt uppvärmning.

 • Allt sammanfattas i en handlingsplan som inkl. ovanstående samt minst fem designade koncept levererade av innovationsteamet genom service design processen. Fem koncept med stor potential att bidra till klimatneutralitet till 2030 och som bygger på medborgares behov och med digitalisering som en möjliggörare.

Projektledare: Thea Ohlander Arfwidsson

Partners: Lunds kommun, Idean, ustwo, Lunds universitet (Urban arena), K2 nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafiken, IVL och Naturskyddsföreningen

Total budget: 9 860 896 SEK

Sökt bidrag: 4 799 980 SEK

Startdatum: 2019-09-01

Slutdatum: 2021-08-31

Nyckelord: innovation, service design, klimat, energi, Lund, digitalisering, youth climathon

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Relaterat

Sedan 2023 är Lund en del av Urban Transitions Missions (UTM) kohort av städer som arbetar tillsammans för att testa och skala upp innovativa lösningar för en holistisk, människocentrerad klimatomställning.

Lund ingår sedan 2023 också i den andra kohorten av pilotstäder från tjugoen EU-länder och Horizon 2020-associerade länder, som valts ut för att inleda klimatåtgärder utan motstycke, genom NetZeroCities Pilot Cities-programmet.

Lund ingår sedan 2023 i NetZeroCities Twinning program, där Lund är ihopparat med Leuven, Belgien.

Lund är en del av NetZeroCities 112 Mission Cities, som sedan 2022 valdes ut för att vara föregångare i EUs Cities Mission. 

Senaste aktuellt

 • Alla utlysningar
 • Lund
Värme under ett kallt Stockholm Spring School 
2 maj 2024

Rummet var fullt av värme och energi under Stockholm Spring School den 24:e till 26:e april. Detta uppskattades av deltagarna, då staden inte visade upp sitt mest välkomnande väder för representanterna från städer över hela Europa. Personer från omkring 25…

Moon Landings to Cities Mission
11 april 2024

Viable Cities is, together with Sweden-US Green Transition Initiative and partners, exploring collaboration between Sweden, the European Union, and the United States, towards climate-neutral and smart cities globally.

Bild från Lunds universitet på Universitetshuset med magnolior.
5 april 2024

Många lärosäten bidrar redan aktivt i städernas klimatomställning, men en acceleration behövs! Detta gäller inte minst att jobba med studenter som förändringsagenter som en del i både utbildning och forskning. Här kan städerna bidra med relevanta frågeställningar, rekommendationer och testmiljöer.…