Viable Cities Logo

Värme under ett kallt Stockholm Spring School 

Rummet var fullt av värme och energi under Stockholm Spring School den 24:e till 26:e april. Detta uppskattades av deltagarna, då staden inte visade upp sitt mest välkomnande väder för representanterna från städer över hela Europa. Personer från omkring 25 av de 112 missionsstäderna i Europa var närvarande på NetZeroCities Spring School, anordnad av Politecnico di Milano (Polimi) och Universidad Politécnica de Madrid (UPM), i Stockholm. Tidigare upplagor av Seasonal School har tagit plats i Spanien, Italien och Ungern.

Stockholm Spring School 2024 samlade representanter från mer än 25 europeiska städer, samt Politecnico di Milano (Polimi). Universidad Politécnica de Madrid (UPM) och Viable Cities i gemensamt lärande.
Stockholm Spring School 2024 samlade representanter från mer än 25 europeiska städer, samt Politecnico di Milano (Polimi). Universidad Politécnica de Madrid (UPM) och Viable Cities i gemensamt lärande.
Stort fokus under en workshop under Stockholm Spring School.
Stort fokus under en workshop under Stockholm Spring School.

Spring School ägde rum förra veckan på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Viable Cities var värd för evenemanget och deltagarna engagerade sig i intensivt lärande runt avgörande ämnen för att accelerera omställningen i missionsstäderna. Det tre dagar långa programmet innehöll en blandning av sessioner i helgrupp och workshops i mindre grupper, samt delande av erfarenheter, utmaningar och best-practice från städer. En mångsidig uppsättning experter och rådgivare från NetZeroCities-konsortiet var också närvarande.

Philippe Froissard, enhetschef vid Europeiska Kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, öppnade konferensen tillsammans med Olga Kordas, värd och programchef för Viable Cities, Thomas Osdoba, programchef för NetZeroCities, och Julio Lumbreras, programchef för CitiES2030. Philippe Froissard, som också närvarade på det första European Viable Cities Day i december 2019, belyste Viable Cities viktiga roll som föregångare i den europeiska Cities Mission.

Det är fantastiskt att få ett erkännande för allt arbete som utförts av “våra” hittills 23 svenska städer och de statliga myndigheterna som stödjer deras arbete.

– Olga Kordas, programchef för Viable Cities

Omställningsteam i städernas klimatomställning, social innovation och engagemang för intressenter, klimatinvesteringar, portföljdesign, omställningsmetoder och indikatorer var några av de ämnen som berördes i Spring School. Allt i syfte att accelerera klimatomställningen i städerna.

Första dagen av Spring School avslutades med ett informellt mingel på Viable Cities huvudkontor på KTH Campus. Stockholm stads klimatgeneral, Annika Jacobson, tog tillfället i akt och presenterade en översikt över stadens arbete för missionen att bli en klimatneutral stad till 2030 och vikten av att involvera alla intressenter i mobiliseringen. Spring School inkluderade också en möjlighet att besöka Norra Djurgårdsstaden, guidat av Stockholms stad. Norra Djurgårdsstaden är Sveriges största stadsutvecklingsområde, med planer för att bygga minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Stadsdelen har vunnit flera internationella priser för hållbar stadsutveckling och är ett viktigt innovationsnav i Stockholm stads arbete att bli klimatpositiva till 2040.

Deltagarna på Stockholm Spring School besökte Norra Djurgårdsstaden i regnet.
Deltagarna på Stockholm Spring School besökte Norra Djurgårdsstaden i regnet.

Under Spring School hade deltagarna möjlighet att lära känna varandra och dela erfarenheter från Cork, Differdange‚ Dunkirk‚ Elbasan‚ Gabrovo‚ Groningen‚ Helsingborg‚ Ioánnina‚ Istanbul‚ İzmir‚ Kosice‚ Köpenhamn, Łódź‚ Lund‚ München, Oslo‚ Prato‚ Reykjavík‚ Rom‚ Sofia‚ Stavanger‚ Trondheim‚ Umeå‚ Warsawa, Wrocław och Århus.

Representanter från omkring 25 av de 112 missionsstäderna i Europa var närvarande på NetZeroCities Spring School.
Representanter från omkring 25 av de 112 missionsstäderna i Europa var närvarande på NetZeroCities Spring School.