Viable Cities Logo

Åtta svenska städer tar ledningen i klimatomställningen

Åtta städer.gif

Torsdag den 23 april tar åtta svenska städer ett stort kliv framåt för att höja tempot i klimatomställningen. Städerna är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Uppsala, Umeå och Enköping. Då samlas städernas politiska ledning för att underteckna en avsiktsförklaring, en överenskommelse, som innebär att dessa kommuner vill gå före, testa och experimentera för att bli klimatneutrala och inkluderande redan 2030.

De ska fungera som föregångare för andra städer i Sverige, och i världen, som vill öka takten i omställningen. Mötet sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Avsiktsförklaringen ska bidra till en kraftsamling från flera nationella myndigheters och organisationers sida för att stärka kommunernas förmåga att genomföra klimatomställningen. Det ska ske på ett sätt som också bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i linje med de globala hållbarhetsmålen.

– En förutsättning för att kommunerna ska lyckas är att den nuvarande fragmenterade finansieringen i många små projekt ersätts med ett mera samlat grepp på finansieringen av klimatinvesteringarna, säger Allan Larsson, ordförande i styrelsen för Viable Cities.

Avsiktsförklaringen är resultatet av möten mellan Viable Cities och den politiska ledningen i dessa städer under de gångna tre månaderna.

– Det finns ett starkt engagemang i ledningen för dessa städer för klimatomställningen och ett starkt önskemål om nya former för samarbete med statliga myndigheter och finansiärer av klimatomställning, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities.

Samarbetet gör att dessa svenska städer kommer att ta ledningen nationellt, och de kommer också att vara väl förberedda inför kommande EU-program, framför allt det som handlar om städers klimatomställning, ”EU Mission for Climate Neutral Cities”, som kommer att göra sina första utlysningar under 2021.

Under mötet kommer städernas utmaningar och behov av stöd att diskuteras. Representanter från myndigheter, organisationer och finansiärer kommer att reflektera kring hur hinder på vägen kan övervinnas och nya finansiella värdekedjor utformas för att genomföra klimatomställningen.

Följ mötet direkt den 23 april 2020 10.00–12.00 via: https://vbct.es/nu-okar-vi-takten

Deltagande kommunstyrelseordföranden: 

Enköping: Ingvar Smedlund
Göteborg: Axel Josefson (samt Emmyly Bönfors Jansson)
Lund: Philip Sandberg
Malmö: Katrin Stjernfeldt Jammeh
Stockholm: Anna König Jerlmyr
Umeå:
Hans Lindberg
Uppsala: Erik Pelling
Växjö: Anna Tenje

Paneldeltagare: 

Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
Emma Gretzer, stf generaldirektör, Formas
Staffan Isling, VD, Sveriges Kommuner och regioner
Göran Färm, ordförande, Kommuninvest
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Anders Wijkman, ordförande, EIT Climate-KIC
Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt, Boverket

Mötet, som hålls digitalt och sänds direkt, inleds av Viable Cities ordförande Allan Larsson och Viable Cities programchef Olga Kordas. Moderator Per Grankvist leder samtalen. 

Följ mötet den 23 april 2020 10.00–12.00 via: vbct.es/nu-okar-vi-takten

Vill du veta mer? Kontakta Anna-Lena Ekenryd,  070-528 61 91, anna-lena.ekenryd@viablecities.se