Viable Cities Logo

Klimatneutrala Östersund 2030

Östersund ska bli klimatneutral till år 2030. För att realisera detta kommer en handlings- och klimatinvesteringsplan för kommunen, företagen och invånarna i staden att tas fram. Kopplat till detta genomförs en analys av samhällsekonomiska effekter, utsläppseffektivitet kopplat till kostnad samt sidoeffekter, där invånarnas acceptans för olika åtgärder kommer att undersökas.

En omställningsfunktion kommer skapas inom kommunen som ska stötta samskapande och innovationsutveckling i följande fem fokusområden: Klimatneutral destination och event , Cirkulära processer, Klimatneutral stadsutveckling, Hållbart byggande, Smart City.

För att skapa engagemang och dialog med medborgare och företag kommer även olika kommunikationsformer och klimatvisualiseringar att testas och utvärderas. Målet är att skriva ett klimatkontrakt med Viable City för att få stöd och kunna koordinera klimatarbetet i staden och i kommunen.

Projektledare: Anne Sörensson

Total budget: 9 988 510 SEK

Sökt bidrag: 4 990 000 SEK

Startdatum: 2021-10-01

Slutdatum: 2024-09-30

Partners: Östersund kommun, Jämtkraft AB, Mittuniversitetet, Östersundshem, Stiftelsen Jamtli, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland, Swedavia, Länsförsäkringar Jämtland, Region Västernorrland, Diös Fastigheter, Hej Främling! Friday for future Östersund, Naturskyddsföreningen

Länkar

Relaterade satsningar

Dokumentation

Senaste aktuellt

  • Alla utlysningar
  • Östersund
2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signerades av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning den 8 december. Fotograf: Fredrik Persson
8 december 2023

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen. På European Viable Cities Day, den 8…