Viable Cities Logo

Viable Cities stärker sin närvaro i landet

För att ytterligare accelerera omställningen och stärka upp Viable Cities närvaro över hela Sverige invigdes denna vecka Viable Cities nya kontor och mötesplats i Umeå.

Viable Cities jobbar för missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser, tillsammans med ett ökande antal städer – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle – över hela landet, och flera nationella myndigheter. Tillsammans skapar vi ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer som fungerar bra för människorna som bor i dem, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi, och som är bra för klimatet och vår planet.

Viable Cities, de nationella myndigheterna och, inte minst, städerna mobiliserar tillsammans med en bredd av aktörer för att snabba på den lokala omställningsresan till klimatneutrala och hållbara samhällen. Mobiliseringen sker på flera nivåer samtidigt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Resan hit

Redan för tio år sedan påbörjades resan mot det strategiska innovationsprogram som Viable Cities är idag, och under ledning av Olga Kordas, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), skapades ett ramverk för arbetet. KTH blev värdorganisation för programmet och programkontoret placerades på KTH Campus i Stockholm. Sedan dess har arbetet fortsatt och programmet verkar över hela landet – från Umeå i norr till Lund i söder. 

För att ytterligare stärka upp programmets närvaro invigdes denna vecka Viable Cities nya kontor och mötesplats i norra Sverige – i anrika Scharinska Villan i Umeå. Kontoret delas med RISE, som bidrar med många relevanta kompetenser för missionsdriven innovation, till exempel transformation genom digitalisering och AI, New European Bauhaus, kulturella och kreativa branscher med mera.

Invigningen skedde i samband med ett internationellt event med fokus på mobiliseringen kring missionen om klimatneutrala städer 2030, 1st Swedish Mission Cities Forum. På invigningen var ett 100-tal medverkande från regionala, nationella och internationella partners. Invigningen gjordes av Olga Kordas, programchef på RISE och Marco Lucisano, divisionschef Samhällsbyggnad på RISE. Anders Wijkman, vice ordförande i Viable Cities, presenterade lärdomar från den nya rapporten från FNs resurspanel (International Resource Panel – Global Resources Outlook 2024), som inskärper allvaret i konsekvenserna för klimatet av vårt överutnyttjande av materiella resurser på planeten. De många gästerna minglade sedan i den vackra sekelskiftesbyggnaden, ritad av den kända svenska arkitekten Ragnar Östberg.

1st Swedish Mission Cities Forum

Viable Cities nya kontor invigdes i samband med 1st Swedish Mission Cities Forum, som går av stapeln den 29 till 30 maj i Umeå. Under eventet träffas de städer i Sverige som arbeta med Viable Cities i Sverige och även finns med bland de 112 Europeiska städer  i EUs mission Klimatneutrala och smarta städer 2030 – Göteborg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå – tillsammans med Viable Cities, svenska myndigheter, EU-representanter, Viable Cities nationella syskonsatsning i Spanien CitiES2030, inklusive ett antal spanska städer som mobiliserar för missionen i Spanien. 

Forumet syftar till att skapa utrymme för utbyten kring hur arbetet med att snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer kan utvecklas vidare, och organiseras av de sju svenska städerna som är med i EUs “Cities Mission” tillsammans med Viable Cities, NetZeroCities, CapaCITIES och Driving Urban Transitions. De tre senare är alla EU-initiativ som på olika sätt stödjer genomförande och utveckling av “the  Cities Mission” från lokal till internationell nivå. Under eventet presenterades också ett gemensamt inspel till fortsatt utveckling av missionen (Development Statement) som tagits fram av de sju svenska städerna tillsammans med Viable Cities. I dokumentet lyfter de svenska missionsstäderna förslag på den fortsatta utvecklingen och arbetet med EU:s Cities Mission.